Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında Kış Ortası Kuş Sayımı yapıyor. Biyolog Gülhan Kurtyemez, Ziraat Mühendisi Selçuk Sunulu, Orman Muhafaza Memuru Uğur Kara ve Araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından önceden tespit edilen Tuzla Palas Gölü, Hürmetiçi Sazlığı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda gözlem ve sayım yapıldı.

Çalışmalarda Kayseri’de Çamurcun, Angıt, Yeşilbaş ve Turna kuşlarının bu mevsimde yoğunlukta yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ile canlılığı tehdit eden unsurların tespiti çalışması da yapıldı. Elde edilen veriler geçmiş yıllarla karşılaştırılarak gelecek seneler için de fikir veriyor.  Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulanan diğer organizmalar hakkında da bilgi elde edildiği belirtildi.(BGC)