Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Peki belediye başkanı olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Yeni Düzenleme Yolda: Vergilerle İlgili İddialara Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor Yeni Düzenleme Yolda: Vergilerle İlgili İddialara Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor

Belediye başkanı, yerel sorunları çözmekle görevlendirilen belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye başkanı olmak için bir takım yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi şartı aranmaktadır peki bu şartlar nelerdir?
-TC vatandaşı olmak.
-18 yaşını doldurmuş olmak.
-Aday olmanızı engelleyecek hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmak.
-Erkek aday için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik hizmetinden muaf olmak.
-Herhangi bir nedenle yasal olarak belediye başkanlığından ihraç edilmemiş olmak.
-Adayların cinsiyet ve eğitimi önemsenmemektedir.
-Belediye başkanı olmak isteyen her birey, belediye başkanı seçimi gerçekleşmeden en az 30 gün öncesine kadar adaylığını ilan etmelidir.
-Adaylıkların konulması ardından seçim ile birlikte en yüksek oyu alan aday olmak belediye başkanı olmak için yeterlidir.

Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir?

-Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
-Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-Meclise ve encümene başkanlık etmek.
-Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
-Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
-Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
-Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
-Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
-Belediye personelini atamak.
-Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
-Şartsız bağışları kabul etmek.
-Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
-Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
-Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ