Gürer’in önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli olduktan sonra çalışan ve çalışmayan tabipler arasında ilave ödemeden kaynaklı aylık farkının oluşmasının mevzuat hükümleri neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Eşit haklarla emekli olan iki tabip arasında emekli olduktan sonra SGK kapsamında çalışan ve kendi hesabına çalışan kişiler arasında emekli aylıklarından yapılan kesintinin yapılmaması yada düşürülmesi için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

Bu kapsamda emekli olduktan sonra çalışan ve bu kesintiler nedeniyle mağdur olan tabip sayısı kaçtır?”

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2018 yılında Resmi Gazete’te yayımlayan ilgili kanun kapsamında, tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan ve aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden, ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte “ilave ödeme” yapıldığını açıkladı.

Bakan Bilgin, ayrıca, bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesildiğine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalarını sonlandırdıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ise ilave ödemelerinin herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın yeniden bağlandığını anlattı.

Bakan Bilgin, açıklamasında, “Öte yandan, emekli olduktan sonra çalışan ve çalışmayan tabipler arasında ilave ödemeden kaynaklı aylık farkının oluşması mevzuat hükümleri neticesinde ortaya çıkmaktadır” ifadelerine yer ver

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer emekli tabipler sorunlarının giderilmesi konusunda Bakanlığın mevzuatı ifade etmek yerine bu konuda talepleri değerlendirip çözüm üretmesi gerekirken mevzuata sığınılması çözümden kaçınıldığının göstergesidir” dedi.