banner257

Kayseri OSB’de Faaliyet Gösteren, Metal Ürünler Ticaret Heyeti ABD ve Kanada Ziyaretini Tamamladı

Kayseri Organize SanayiBölgesiMüdürlüğüFabrikasyon Metal Ürünler 16.UR-GE.025 numaralıprojesikapsamında; 18-26 Ekim.2017 tarihleriarasında, ABD (New York) ve KANADA (Toronto)’ya URGE KümeÜyesiÇelikKapıFirmalarıveİşBirliğiKuruluşu Kayseri OSB Yetkililerindenoluşan 18 kişilik ilk ticaretheyetiTürkiye’yedöndü.

Kayseri OSB’de Faaliyet Gösteren, Metal Ürünler Ticaret Heyeti  ABD ve Kanada Ziyaretini Tamamladı

Kayseri OSB içerisindefaaliyetgösteren firma temsilcileriilebuülkelerdekipotansiyelalıcılarınbirarayagetirilmesiveişbirliğiimkanlarınınartırılması, olasıtümihracatalternatiflerinindetaylıolarakgörüşülmesi, pazardakipayımızındaha da geliştirilmesi, buülkelerinsektörelpazaryapısınındetaylıbirşekildeyerindeincelenmesiamacıylagerçekleşenziyarette; ABD’nin New York eyaletinegeçilerekAmerikansanayicileriveüreticileriyleeşleştirmeyapılarak B2B görüşmeleri, sektörelkümetanıtımseminerleriveyerinde firma ziyaretlerigerçekleştirilmiştir. Newyork’takiçalışmaziyaretisonrasıKanada’nın Toronto şehrinegeçenTicaretHeyeti, Kanada’lısanayicilerveüreticileriyle B2B görüşmeleri, sektörelkümetanıtımseminerleriveyerinde firma ziyaretlerininyanısıra, sözkonusuülkelerdekiTürkpazarıimkanlarınındaha da artırılmasıiçin, yerelfirmalarınüretimaşamasında Know- How’larıntespiti, enönemlisi de dayanıklıüretimlerinstandartlarınınnasılyapılmasıgerektiğigözlemlenmiş, işinpazarlamavedağıtımkısmıileilgiliolarak ta alıcılarıiletanışıpnetworklerinigeliştirmeimkanınasahipolmuşlardır. Projekapsamında diğer ülkelerin hedef pazarlarına yönelik Ticaret Heyeti çalışmalara devam edilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner310