Emekliye Ek Zam Ne Kadar Olacak? Emekliye Ek Zam Ne Kadar Olacak?

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Eylül Ekim Eylül Ekim
Ekonomik güven endeksi 95,4 96,5 1,3 1,2
Tüketici güven endeksi 71,5 74,6 5,1 4,4
Reel kesim güven endeksi 105,1 105,3 0,5 0,2
Hizmet sektörü güven endeksi 113,0 113,6 -2,0 0,5
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 117,7 113,9 3,0 -3,3
İnşaat sektörü güven endeksi 88,3 89,1 1,0 0,9

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Kasım 2023'tür.

AÇIKLAMALAR
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ