banner257

İYİ Parti Kayseri uyuşturucu mücadele gününe dikkat çekti

İyi Parti Kayseri Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele gününe dikkat çekerek bir basın bildirisinde bulundu.

İYİ Parti Kayseri uyuşturucu mücadele gününe dikkat çekti

“Küreselleşme ve teknoloji sayesinde günümüz dünyasında suç odakları daha organize ve çok uluslu bir nitelik göstermektedir. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadelenin sadece ulusal bir sorun olmaktan çıkarılarak uluslararası bir boyut kazandığının asla göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak kabul etmiştir. İYİ Parti olarak bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincimizi arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak ve uyuşturucu kullanımının zararlarına karşı milletimizi korumaktır.

Günümüzde şehirlerimizin uyuşturucu madde ve suç kavramını örtülü bir şekilde içinde barındırdığını biliyoruz. Ülkemizde uyuşturucunun %80’i sokak satıcılarından ve internetten temin edilmektedir. Ne yazık ki İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 81 ilin tamamında uyuşturucu madde kullanımı tespit edilmiş durumdadır. Nüfusumuzun %16’sı 15-25 yaş grubunda olup yaklaşık 13 milyon çocuğumuz madde bağımlılığına karşı savunmasız durumdadır. Özellikle 12-17 yaş arası gençler büyük tehlike altında olup bağımlılık oranları her geçen gün artmaktadır.

Madde bağımlılığı, toplumda bilinen ve sonuçları öngörülemeyecek kadar büyük olabilecek sorunların başında gelir. Madde bağımlılığını ülkemizde asgariye indirmek için iktidarımızda bütün imkanlar seferber edilecektir. Buradan hareketle uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilerin mutlaka ücretsiz ve kaliteli profesyonel yardım alması sağlanacak ve bağımlı olanlar da toplumdan dışlanmadan ve damgalanmadan tedavi edilmeleri sağlanacaktır.

Tüm AMATEM ve ÇEMATEM’ler günümüz koşullarına göre yenilenecek, alt yapı, araç-gereç, yatak sayısı ve personel açısından desteklenerek 81 ilimizde yaygınlaşması sağlanacaktır. Ayrıca alternatif ilaçsız bağımlı tedavi merkezleri kontrol altına alınacak ve hem bu merkezlere hem de bu merkezlerde yakınları tedavi edilen bağımlı ailelerine sosyal destek ve ileri rehabilitasyon olanakları sağlanacaktır. Bağımlı bireylerin topluma yeniden kazandırılması konusunda çalışmalar ivedilikle yapılacaktır.

Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık problemlerinin yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.

İYİ Parti olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda derhal “Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı” devreye sokulacaktır. Bağımlılığı önlemede toplumsal bilinç düzeyi arttırılarak, ergenin psiko-sosyal gelişimini destekleme programları ile birinci basamakta vaka bazlı erken müdahale sistemi geliştirilecektir.

Aynı zamanda sivil toplum, üniversite, medya, sanat ve spor camialarıyla birlikte hareket ederek madde ve teknoloji bağımlılığı sorunuyla mücadelede toplumsal farkındalık geliştirilecektir.

Biliyoruz ki değişen dünya dengeleriyle birlikte dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması “insan” kavramının geliştirilmesi ve dönüştürülebilmesi ile mümkündür.

İnsan onuru, her türlü insan hakkı ve bütün temel özgürlükler, eşitlik, toplumsal adalet, bütün toplumların temel değerlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle iktidarımızda sağlıklı toplum hedefine ulaşabilmek, insanımızı sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde konumlandırmak için kadrolarımız ve programlarımız hazırdır.”

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN #azkaldı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER