banner257

Kayseri Şeker Alkol Fabrikası Kuracak

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu, 31.03.2021 tarihinde yaptığı toplantı ile Şeker Fabrikasının yüzde 15’lik hissesinin halka arz konusu kabul edildi. Yapılan toplantıda bazı yatırımlarında yapılacağı belirtirken en dikkat çeken yatırımın Alkol fabrikası olması dikkat çekti.

Kayseri Şeker Alkol Fabrikası Kuracak

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu hem fabrikanın yüzde 15’lik payının halka arz edilmesi hemde yeni yapılacak olan yatırımlar için toplandı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Borazan, Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Abdulkadir Akdeniz, Şaban Güner, Mehmet Arslan katıldı.

Toplantıda, Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak, Şirketin halka arz çalışmaları kapsamında alınan 31.03.2021 tarih ve 91 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Şirket'in 600.000.000,- TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000,- TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 106.000.000.- TL (Yüz Altı Milyon Türk Lirası) arttırılarak 706.000.000.- TL'ye (Yedi Yüz Altı Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 106.000.000,- TL (Yüz Altı Milyon Türk Lirası) nominal değerli 106.000.000 (Yüz Altı Milyon) adet payın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli ekonomik koşulların da dikkate edilerek halka arz edilmesi yönünde karar vermiş olup,  bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (V11-128.1) "Bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin işbu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun" kabul edilmesine. Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.”denildi. Öte yandan yapılan toplantıda yüzde 15’lik payın halka arz edilmesinden sonra yeni yatırımlarında yapılacağı belirtildi. En dikkat çeken yatırım ise, Alkol Fabrikasının yapılacak olmasıydı. Alkol fabrikası ile ilgili de, “Halka arz gelirlerinin %20'si ile 11/030 bandı arasında alkol fabrikası yapımında harcamasında, Kurulacak olan alkol fabrikasının yatırım maliyetinin 159,4 milyon TL olacağı tahmin edilmekte olup yılda 18 milyon litre biyoetanol ve 26,7 milyon litre koyulaştırılmış şilempe üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımın Şirketimiz'in satış hasılatına yıllık yüzde 8 oranında katkı sağlaması beklenmektedir. “denildi. Kayseri Yerel Haberin ulaştığı Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu toplantısında şu maddeler görüşülüp karara bağlandı. İşte O toplantı kararları…

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER