İktidar partisi milletvekilleri tarafından getirilecek Kanun Teklifinde çiftçilerin ekim izni alması yönünde düzenlemeler için değişiklik öneren Gürer, “İlgili teklifte çiftçilere ceza verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Burada yanlış yapılıyor. Çiftçiye ceza değil, hangi bölgede hangi üründen daha çok verim alınacağı belirlenip bu noktada çiftçiler teşvik edilmelidir.Bir yıl önce ürün taban fiyatı açıklanıp,üretici ürettiği üründe zarar ederse zararı karşılanmalıdır ” dedi.

GÜRER’DEN AKP’NİN TEKLİFİNE ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e getirilecek olan düzenleme için tarım ve orman uygulamasıyla ilgili eleştiri ve önerilerini sıraladı.

AKP, 20 YILDA TARIMI BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ

AKP iktidarları döneminde uygulanan yanlış tarım politikalarının ülkemizde tarımı sorunla hale getirdiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 20 yılda tarım arazilerinin daraldığını, çiftçi sayısının azaldığını, ithalatçı bir yaklaşımla sorunlara çözüm arandığı için dışa bağımlılığın arttığını, 21 üründe ise arz açığının oluştuğunu belirtti.

PLANIN NE OLDUĞUNU FARKINA VARMASI DA ÖNEMLİ

Plansız tarım politikaları nedeniyle sıkıntıların katladığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Seçime 2 ay kala AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e yeni bir kanun teklifi getiriliyor; bu teklifle  yeni öneriler geçileceği ifade ediliyor. Geç kalındı ama planın ne olduğunun farkına varılmış olması da önemlidir” dedi.

CEZA DEĞİL, TEŞVİK ŞART

Getirilen maddede çiftçilere ekim izni alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bununla ilgili cezai hükümler konuluyor. İşte burada yanlış yapılıyor. Çünkü çiftçilere nerede ne ekileceği noktasında, mutlaka 1 yıl öncesinden yönlendirilmesi gerekir. Ekim yapılacak ürüne taban fiyatlar bölgesel olarak artırılabilir. Bunun yanı sıra destekler çiftçiye verilir. Çiftçiye ceza ile değil, onun oradaki sağlayacağı fayda ile ikna edilerek üretimin planlanması sağlanır” diye konuştu.

KURU TARIM ALANLARINDA ÇOK SU İSTEMEYEN ÜRÜNLER YETİŞTİRİLMELİ

Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yer altı sularının kullanıldığı ya da kuru tarımın yapıldığı bölgelerde daha çok su istemeyen ürünlerin ekiminin yapılması gerektiğini böylece başta tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik faturaları olmak üzere bazı sorunların azami ölçüde çözülebileceğini anlattı.

ÇİFTÇİYE CEZA, ÜRÜN KAYBININ YOLUNU AÇAR

Çiftçiye ceza vererek üretimde tutmanın mümkün olmadığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ceza verilerek tarımdaki sıkıntıların artacağını, ciddi miktarda ürün kaybının da ortaya çıkabileceğini kaydetti.

TABAN FİYAT 1 YIL ÖNCEDEN AÇIKLANMALI

Tarımda planlamanın amacının üretim yapanı doğru biçimde yönlendirmekten geçeceğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, desteklemelerin ve taban fiyatların bir yıl öncesinden açıklanması gerektiğini ifade etti.

VERİM ALINABİLECEK ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Meclis’e getirilecek düzenlemede izin alınarak üretim yapılmasının yolunun açılacağını dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yani ‘sen bu ürünü burada ekme, çünkü burada ekmende fayda düşüklüğü olabiliyor. Verim kayıpları da doğabilir. Bunun için de ben sana izin vermiyorum’ şeklindeki mantığın yerine o bölgeler belirlenip daha çok verim alınacak yerlerde verim alınacak ürünlerin yetiştirilmesi için teşvikler getirilmelidir” diye konuştu.

“BEN YAPTIM OLDU” MANTIĞI SORUNU ÇÖZMEZ

Sözleşmeli tarımda bugüne kadar yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için tarafların görüşlerinin alınması ve genel anlamda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak uygulamalara gidilmesi gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ben yaptım oldu anlayışı ile muhalefetin önerileri alınmadan getirilen Kanun Tekliflerinin uygulamada ya da kanunlaştıktan sonra fayda sağlamadığı ve defalarca değiştirildiği AKP iktidarları döneminde olmuştur” şeklinde konuştu.

TARIM SAYIMI BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Ormanlarla ilgili yapılan düzenlemelerin de orman köylüsünün ve ormanla ilgili sendikaların görüşlerini kapsayacak biçimde olması gerektiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, “AKP nihayet planlamanın farkına vardı ama planın da içeriğinin dolu olabilmesi için tarım sayımının yapılması gerekir. 2001’den bu yana tarım sayımı yapılmıyor. Tarımda sağlıklı verileri sahip değiliz. Onun için 10. Ve 11. Plana konulmasına rağmen yapılmayan tarım sayımının bir an önce yapılması gerekir. Sağlıklı veriler üzerinden çalışmalar yürütülmelidir” önerisinde bulundu.

GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 yıldır yapılmayan tarım sayımının mutlaka yapılması, eksiklerin giderilmesi, üreticinin ürettiğinden para kazanması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi, fiyatların aşağıya çekilip tüketicinin de mağdur olmayacağı bir sisteme geçilmesi gerektiğini anlattı.

ÜRÜNLER, TÜKETİCİYE UYGUN FİYATLA ULAŞMALI

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, ithalattan vazgeçilip kendi çiftçimizin üretim yapacağı, kendi çiftçimizin kazanacağı ama girdi maliyetleri düzenlenerek tüketiciniz de daha uygun fiyatla ürün alabileceği sistemi oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Gürer, “Şayet tüm öneriler kulak artı edilecekse, seçime 2 ay kala tarımda planlama yapmayı düşünmek, 21 yıllık kaybı telafi etmez” diye konuştu.