Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi hazırladı.

Yürürlükte olan  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde, bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarının belirlendiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, veteriner hekimlerin, sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları arasında yer aldığını hatırlattı. 

657 sayılı Kanunun 152. maddesi birinci ve ikinci fıkralarında, Devlet memurlarına verilen zam ve tazminatların belirlenmesindeki esasların; eğitim süreleri, görev güçlüğü, hayat ve sağlık tehlikesi, görev yerinin özelliği, görevin önem ve niteliği olarak sayıldığını anlatan Gürer, bu kapsamda tabip, diş tabibi, eczacılar ile veteriner hekimlerin 4 yıl ve üzeri eğitim süresine sahip sağlık hizmetleri çalışanları arasında birlikte yer aldığını kaydetti. 

Tabipler, diş tabipleri ve eczacıların değişik zamanlarda çıkan Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler veya Bakanlar Kurulu Kararları ile 657 sayılı Kanun ile verilen haklara ilave kazanımlar elde ederken veteriner hekimlerin bu kazanımlardan mahrum  kaldığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, “Aynı sosyal güvenlik sistemi içinde bulunan, aynı sosyal risklere karşı asgari ölçüde güvence altına alınan ve aynı kurallara bağlanan sigortalıların aynı hukuksal statü içinde özdeş durumda bulunan kişiler olduğundan, aynı durumdaki kişilerin, yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlandırılmaları Anayasanın eşitlik ilkesinin gereğidir” ifadelerine yer verdi. 

Beş yıllık yüksek lisans  mezunu olan veteriner hekimlerin, görevleri esnasında yaşadıkları zorluklara da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “200 den fazla zoonoz hastalığa maruz kalan, hayvan hastalıkları ile mücadele etmek suretiyle toplumu 200 den fazla zoonoz hastalığa karşı koruyan, mevsime ve yol zorluklarına bakmaksızın mesleğini icra etmek için en ücra köylere kilometrelerce yol giderek hasta hayvana ulaşan, saat mefhumu bulunmayan, zorlu ahır ortamlarına ve hayvan travmalarına maruz kalan, veteriner hekimler ve uzman veteriner hekimlerin özlük hakları eşit ve benzer işler yapan diğer sağlık hizmetleri çalışanları göz önünde tutularak yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

Erdoğan: 'Bu İhtilaf Bitmeli', Yeni Anayasa İşaret Etti Erdoğan: 'Bu İhtilaf Bitmeli', Yeni Anayasa İşaret Etti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 657 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri sınıfında yer alan Veteriner Hekimlerin ve Uzman Veteriner Hekimlerin Özel Hizmet Tazminatlarının, Ek Ödeme Oranlarının ve İş Güçlüğü Zam Oranlarının  “5 yıllık öğrenim görmüş sağlık hizmetleri çalışanları ile eşit ve benzer olacak şekilde mevcut mevzuatlarda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Uzman Veteriner Hekim” unvanının mevcut mevzuatlarda diğer sağlık hizmetleri çalışanları unvan sıralamaları arasında ve eşit özlük hakları ile beraber yer almasının, AYM ile ellerinden alınan 60 günlük fiili hizmet süresi zammının yeniden verilmesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 84’ e “Veteriner Hekimlerin” dahil edilmesi gerektiğini de belirtti.