ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere 2 kadın ile 2 erkek canlı model alımı gerçekleştirilecek. Bugün yayımlanan ilanda mevsimlik çalışma gereğince alınacak 4 modelin 2023 yılı eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılacağı belirtildi. Canlı model olmak isteyen adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde belirtildi;

"1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 4- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 5- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 6- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği 'İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi' hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu' gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.) 10- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav sonucunda belirlenecektir."

Başvuracak adaylar için yaş şartı 18 ile 36 aralığı olduğu belirtilirken, çalışma şartları ise, "1- İstihdam edilecek canlı model 2023 yılı için eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılacaktır. 2- Çalışma süresi; Eğitim ve öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 saati geçmemek kaydıyla 2023 yılı ile sınırlı olacaktır. 3- İstihdam edilecek canlı modelin mali ve sosyal haklara ilişkin işlemleri Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir" ifade edildi.

Canlı model olmak isteyen adayların 15 gün içinde Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari İşler ve Kadro Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi.

Editör: Haber Merkezi