Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Şehir” hedefleri içerisindeki projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nda örnek olarak gösteriliyor.

Türkiye’de şehirlerin büyük bir gayret ile ‘Akıllı Şehir’ olma çalışmaları sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları ile gündemde kalmayı başarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ çerçevesinde Kayseri Büyükşehir, Türkiye’de akıllı şehir projeleri içerisinde iki akıllı şehir projesi ile başarılı örnekler arasında gösterildi.

ULAŞIM VE ENERJİ KONULARINDA ÖRNEK OLDU

Bakanlığın ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan Kayseri Büyükşehir, ulaşım konusunda ‘Akıllı Kavşak’, enerji alanında ise ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ ile Türkiye’deki akıllı şehir uygulamalarına örnek oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması sayesinde kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiş oluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI İLE VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ ile vatandaşları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmeyi planlarken, bu sayede sera gazı salınımlarını da düşürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dinamizm oluşturmakta ve vatandaşlarını, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik ediyor.

ULAŞIMLA İLGİLİ BİRÇOK AKILLI PROJE

Büyükşehir’e bağlı Kayseri Ulaşım A.Ş., Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 1 Kasım 2018 itibariyle faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Merkezi bünyesinde, Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım temalarına odaklanmış birçok proje ile çalışmalarına devam ediyor. Proje ekipleri; Raylı Sistem ve Ekipmanları, Sinyalizasyon ve Manyetik Sensörler, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) odaklı Görüntü İşleme ve Radar Teknolojileri, Ulaşım Odaklı Optimizasyon Modelleri ve Uygulamaları, Coğrafi Yazılım, Şehir İçi Akıllı Bilgilendirme Sistemleri konularında Kayseri’ye ve sektöre hizmet ediyor. Kayseri Büyükşehir’de, Kaniş Kavşak Kontrol Cihazı ve Adaptif Kavşak, Manyetik Akıllı Ulaşım Sensörü (MAUS), Kayseri Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (KAKTUS), Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması, Akıllı Tabela ve Duraklar, Şehir İçi Otopark Yoğunluk Bilgilendirme Tabelaları gibi ulaşımla ilgili projeler uygulamaya konuldu.

Editör: Haber Merkezi