Kayseri Şeker’in yüzde 15’lik hissesinin halka arz konusunda şok etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak, halka arz talebinin işlemden kaldırılmasını istedi. SPK bu başvuruyu kabul etti. Yapılan başvuruda şu bilgilere yer verildi: “Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan başvurumuzda ön görülen satış takviminin ertelenmesi, Şirketimiz tarafından sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 106.000.000,TL (Yüz Altı Milyon Türk lirası) nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk lirası) nominal değerli 106.603.000 (Yüz Altı Milyon) adet payının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, halka arz edilmesi amacıyla izahname ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen diğer ek belge ve bilgiler ile birlikte Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuruya İlişkin Şirketimiz tarafından yapılan güncel değerlendirmeler ışığında; mevcut halka arz başvurumuzda öngörülen halka arz takviminin ertelenmesine ve halka anın Şirketimizin 30 Nisan 2021 yıl sonu ya da daha sonraki finansal sonuçlarını içeren güncel izahname ile, yeni bir zaman planı çerçevesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-7204 sayılı yazısı ile, Kurul'un 10.061021 tarih ve 30/911 sayılı toplantısında halka an başvurumuzun ileriki bir tarihe ertelenmesi talebimiz çerçevesinde başvurumuzun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.192) saydı Paylan Borsada işlem Görmeyen Ortaklıklara ilişkin Otel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafıma ulaşan bilgileri tam olarak yansıttiğını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”denildi.

İŞTE O BAŞVURU BELGESİ…