banner257

KISMİ SÜRELİ(PART TİME) ÇALIŞANLARDA YILLIK İZİN

KISMİ SÜRELİ(PART TİME) ÇALIŞANLARDA YILLIK İZİN

              Yıllık ücretli izin Kısmı Süreli(part time) olanlar ve tam zamanlı olarak çalışan işçiler için ayrı olarak hesaplanan bi durum değildir. Hep merak edilen konu ise Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde yıllık izin süresinin nasıll hesaplanacağı olmuştur. Bu konuya geçmeden önce Yıllık izin süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesine göre nasıl belirtilmiştir onu inceleyelim;

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

1-) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

2-) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

3-) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

              Görüldüğü üzere İş kanununda kısmi süreli(part time) çalışanlarda izin kullanımı konusunda açık bir hüküm bulunmamıştır. Bu sebepten kısmı süreli(part time) olarak çalışan kişilerin izin konusuna da değinecek olursak onlarında normal çalışanlardan farkı bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin yönetmeliğine bakacak olursak orda bu konuya açıklık getiren ibareyi görebiliriz;

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin

Madde 13 — Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.

                  Bu ifadelere göre bir örnekle bu durumu açıklayacak olursak şu şekilde ifade edilebilir;

Örneğin ; 3 yıldır kısmı süreli olarak çalışan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı 14 gündür.

Bu işçinin haftada 2 gün çalıştığını(pazartesi-Salı) dikkate alırsak izin süresine denk gelen sürede 4 gün çalışmayacak olması anlamına gelir.

Günlük ücretinin 100 tl olarak düşünürsek 4 günlük izin kullandığı süre boyunca alacağı yıllık ücretli izin ücreti de 400 tl olacaktır.

YORUM EKLE

banner310