Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla az nüfuslu ve dağınık yerleşim yerleri olan köy ve benzeri yerlerde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve en az 5 çocuk bulunması hâlinde ana sınıfı da açılabilecek.
Yönetmelik: “Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: Anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması gerekir.
Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.
Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde ana sınıfı açılır.”
Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır.”
Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilir” şeklinde yayımlandı.