Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele konusunda 22 Aralık 1992'de aldığı kararla 17 Ekim'i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan etmişti. Bu kapsamda BM, düzenlediği etkinliklerle konuya uluslararası toplumun dikkatini çekmek için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamdan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:

“Bugün, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü… Herhalde Türkiye’nin en büyük coşkuyla kutlaması, idrak etmesi gereken günlerden biri… Çünkü Türkiye’de yoksulluk sınırı 43.443 tl iken, devletin belirlediği asgari ücret sadece 11.402 tl…

Türkiye'de yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum oldukça derindir. Öte yandan çalışan nüfusun yaklaşık %40'ı asgari ücretlidir. Bu çarpıcı istatistikler, ülkemizde yoksullukla mücadelenin ne kadar acil bir sorun olduğunu yansıtmaktadır.

Ancak yoksulluk sadece rakamlarla ifade edilen bir sorun değil, aynı zamanda insani bir krizdir. En çok etkilenenler ise masum çocuklarımızdır. Türkiye'de 100 çocuktan 22'si yoksulluk içinde büyümektedir. Bu çocuklar, ülkemizin geleceğini temsil etmektedirler. Onlardan gelecekte büyük işler yapmalarını beklerken, şu an onlara daha fazla destek olmamız gerekmektedir. Bizim yapamadığımız büyük işleri gelecekte onlardan bekleyeceğimiz unutulmamalıdır!

Yoksulluğu Türkiye'de anlatmak uzun bir hikâye olabilir, ancak bu sorunla mücadelenin bir hikayesi henüz yoktur. Böyle bir mücadele olmadığı gibi yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yoksulluk giderek artmaktadır. Türkiye’nin yoksullukla mücadelede yürüyeceği uzun bir yolu bulunmaktadır.”

Türkiye’deki yoksulluğu “en büyük coşkuyla kutlanması gerekiyor” şeklinde eleştiren Arıkan dünya genelindeki yoksulluğa ve Küresel Emperyalizme dikkat çektir.

“Dünya’da da yoksulluğun çizdiği portre ürkütücüdür. UNDP'nin 2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ne göre, 110 ülkede yaşayan 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor. Bu rakamın büyük bir kısmı Sahra Altı Afrika'da yaşayan insanlardan oluşuyor.

Dünya yoksulluk rakamlarını konuşurken; uluslararası kuruluşlar, bölgesel kalkınma, yatırım ve insani yardım konuları gündeme alınmalı fakat “Küresel Emperyalizm” ıskalanmamalıdır. Dünya genelinde yoksullukla mücadele eden bölgeleri incelediğimizde, küresel emperyalist politikaların bu sorunun temel sebeplerinden biri olduğunu görmekteyiz. Siyasi iktidarlardan, muhalif çetelere; yatırımdan, ulaşıma kritik pek çok noktada tasarrufu bulunan bu odaklar bölgedeki yoksulluğun sürekliliğini temin ederek, kaynak devşirmektedir.”

Yeşil Alanlar Drone İle İlaçlıyor Yeşil Alanlar Drone İle İlaçlıyor

Açıklamasını “yoksullukla mücadele insanlık görevimizdir” şeklinde sözlerini bitiren Arıkan, bu günü fırsata çevirmeye dikkat çekti:

“17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü, bu sorunları hatırlamamıza ve çözüm arayışlarına yönlendirmemize vesile olmalıdır. Yoksulluğun acı gerçeğiyle yüzleşmek, daha adil ve insan odaklı politikaları benimsemek için bir fırsat sunmaktadır. Bu zorlu yolculukta cesur adımlar atmalı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeliyiz, çünkü yoksullukla mücadele sadece bir seçenek değil, insanlık görevimizdir.”