banner257

MUSTAFA ATSIZ’A ŞOK SORUŞTURMA İZNİ

Mersin Vali Yardımcısı Kayserili Mustafa Atsız hakkında Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından soruşturma izni verildi. Söz konusu kurula Başkanlık eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, şirket ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptığı, bu işlemde maddi menfaat karşılığı bir tarafı saf dışı bıraktığı, görevi nedeniyle kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağladığı, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırdığı ve mal varlığının devlet memuru maaşı ile elde edilemeyecek kadar yüksek olduğu iddiaları nedeniyle Mustafa Atsız hakkında yaklaşık 10 ayrı suçtan soruşturma izni verdi.

MUSTAFA ATSIZ’A ŞOK SORUŞTURMA İZNİ

Kayseri İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’a 10 ayrı suç iddiasıyla Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından soruşturma izni verildi.

İŞTE MUSTAFA ATSIZ HAKKINDAKİ ŞOK İDDİALAR

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığındaki kurul, 9 Aralık 2020 tarihli kararında aynen şu ifadelere yer verdi:

“Yukarıdaki iddialarla ilgili olarak yaptırılan ön inceleme neticesinde düzenlenen ön inceleme raporuna göre;
1- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, şirket ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptığı, bu işlemde maddi menfaat karşılığı bir tarafı saf dışı bıraktığı, görevi nedeniyle kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırdığı iddiası ile ilgili olarak
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma sayılabilecek şekilde etkili ve yetkili kamu kurulu kuruluşlarında arkadaşlıklar oluşturduğu, bu taktiğin fetö yönetiminde olduğu gibi emniyet ve adli birimlerde yoğunlaştığı, ifadesine başvurulan kişilerin ifadeleri ile Mustafa ATSIZ’ın yasal olarak telefonlarının izlenmesi nedeniyle kimlerle ne kadar ne sıklıkla görüştüğünün incelenmesinde, telefon görüşmelerinin hakim-savcı-emniyet mensupları-avukatlar ile daha önceleri kendisinin avukat arkadaşı olan ve fetö örgütüyle ilgili olduklarını çok iyi bildiği kişilerden oluştuğunun anlaşıldığı,
Bu işlemlerden Vali yardımcısı sıfatını ve kamu gücünü kullanarak kamu kurumlarında Mülki İdare Amiri olmasının sağladığı imkanlardan yararlanarak yaptığı, görüşlerine başvurduğu adli yargı mensubunun yöneticileri tarafından dile getirildiği, kendisinin bir İlin Vali yardımcısı olması nedeniyle kendisinin telefonla veya vicahi görüşme taleplerini önceleri olumlu karşıladıkları, ancak konuların farkına vardıkları andan itibaren mesafeleri durmaya başlamaları üzerine, Mustafa ATSIZ’ın adliyeden bilgi alamamaya başlaması nedeniyle, kendilerini fetöcü ve terör örgütünün kripto üyeleri olmakla itham ederek şikayet ettiği,
Şirket ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptığı, bu eylemde düzenlenen belgeyi aralarında uyuşmazlık bulunan taraflarında imzaladığı çerçeve anlaşmasının bulunduğu, bu girişimde uzlaşmayı sağlamakla ilgili olarak arabuluculuk eyleminin memuriyet göreviyle ilgisinin bulunmadığı gibi başka yasalardan kaynaklanan bir görevi de olmadığı halde, anlaşmazlığa düşen taraflardan birisinden sağladığı maddi menfaat üzerine taraflara anlaşma metni imzalattığı, anlaşma metninin kendisi tarafından da imzalandığı ve metnin uygulamaya konulması üzerine taraflardan birisinin mağdur edildiğinin anlaşılması üzerine, uzlaşma işinin adli yargıya taşındığı ve konuyla ilgili yargılamanın derdest olduğu, ancak kendisine, anlaşmazlığa düşen taraflardan lehine tavır aldığı kişi tarafından maddi imkanlar sağlandığı, adına kredi kartı çıkartıldığı, seyahat ve konaklama masraflarının ilgili kişi tarafından karşılandığı,
Adliyeden tanıdığı bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak göz altına alınan iş adamlarını serbest bıraktırmak için girişimlerde bulunduğu bu konuda eski arkadaşı ve avukatı olan bir aile ile olan ilişki ve diyalogları, bu iddianın sübuta erdiğinin delili olduğu gibi, yasal dinlemeye alınan telefon konuşmalarında “onu içeri aldırayım da görsün gününü” şeklindeki konuşmalarından anlaşıldığı üzere adliyede hatır veya başka bir şekilde iş yaptırabileceğinin bu tür davranış ve tavırlarından anlaşıldığı, fetö üyeliğinden dolayı şüpheli olabilecek kişilerin önemli bir kısmının kendi eski arkadaşları olması nedeniyle, kendilerine gözaltına alınmaları veya yargılanmaları durumunda avukat arkadaşı ile yardımcı olabileceklerini ve bunun bir masrafının olduğunu açıkça dile getirdiği konuşmalarından ve müştekinin beyanlarından anlaşıldığı, bu nedenle iddiaların sübuta erdiği anlaşıldığından, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa ATSIZ hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre “soruşturma izni verilmesine”,
2- Kendisinin mal varlığının devlet maaşı ile elde edilemeyecek kadar yüksek olduğu iddiası ile ilgili olarak;
Mustafa ATSIZ’ın kendisi dahil olmak üzere dört kişiye bakmakla yükümlü olduğu, eşinin ve çocuklarının çalışmadığı göz önüne alındığında, özellikle Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005 yılından itibaren mal varlığında dikkat çekici bir şekilde artış olduğu gözlendiği,
Mal varlığındaki hareketlilik dikkati çekmekle birlikte, sürede alım-satımlar yaparak mal edinmesi ve edindiği malları tekrar satarak onları kara dönüştürdüğünün anlaşıldığı, ancak beyanları dikkatli bir şekilde incelendiğinde, mal varlıklarıyla ilgili olarak Mal Bildirim Beyannamelerinin usulüne uygun doldurulmadığı,
Örnek olarak Becen Mahallesindeki taşınmazın bazen ev, bazen bağ şeklinde beyan edilerek taşınmazın gerçek değerinin örtülü bir şekilde gizlenmeye çalışıldığı, yine taşınmazların değerlerinin bazen Euro bazen TL cinsinden belirtilerek belgeyi inceleyen kişinin konuyu net anlamasını engellemeye yönelik bir yöntem izlediği,
Kurum çalışanlarının maaşlarının ödenmesine aracılık edecek bankalarla promosyon protokolü düzenlenirken banka tarafından kuruma veya kurum çalışanlarına sağlanan avantajın protokol sözleşmesinde yer almadığı ve konunun kurum temsilcisi ve banka yetkilisi arasında sözlü olarak belirlendiği,
10.08.2010 tarihinden sonra banka tarafından kuruma sağlanan promosyonun tamamının personele dağıtılmasına yönelik Başbakanlığın 2010/17 sayılı genelgesi dikkate alınmadan Mustafa ATSIZ tarafından harcandığının banka tarafından gönderilen belgelerin incelemesinden anlaşıldığı, bu şekilde 2010-2013 yılları arasında 600.000,00 TL den fazla bir promosyon parasının Mustafa ATSIZ tarafından tek başına alınan kararla Başbakanlık genelgesi göz önünde bulundurulmadan yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde harcandığı,
Gerek bakanlığa verdiği mal bildirimlerinde, gerekse müfettişliğe gönderdiği mal bildirim belgelerinde beyan etmediği ve gizlediği özel tekne ve ticari yata sahip olduğu, bu durumun İzmir Liman Başkanlığından alınan bilgiden anlaşıldığı,
Müfettişliğe gönderdiği mal bildirim belgesinde maaşının dışında aylık 8.000,00 TL kira geliri bulunduğunu beyan ettiği, bu beyanda aylık kira gelirinin ne zaman başladığı bilgisinin yer almadığı, Kayseri Vergi Dairesinden konuyla ilgili bilginin talep edildiği, vergi dairesinin verdiği bilgilerde, gayrimenkul irat beyanında bulunmadığı, dolayısıyla ya aylık 8.000,00 TL kira gelirinin bulunmadığı, yada kira gelirinden doğan vergi borcunu ödemeyerek vergi kaçırdığı sonucuna varıldığı,
Mustafa ATSIZ’ın dosyada açık adı yazılı olan H.K ile özellikle 2013 yılına kadar kendisinden borç alacak kadar samimi olduğu, ondan yardım aldığı, bunun yanında H.K ile yurt dışı gezilere birlikte gittiği, ancak daha sonra muhbir olarak ihbarda bulunduğu kişiler arasında yer alan H.K ve benzeri kişilerle yakın durduğu, yine fetö terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve bazıları tutuklanan bir kooperatife, İl Özel İdaresinin arsasını kat karşılığı olarak verdiği ve daha sonra kendisinin aynı kooperatiften bir daire sahibi olduğu göz önüne alındığında, kişisel menfaati için çıkar sağlayabileceği kişilerle yakın durmaktan çekinmediği,
Mustafa ATSIZ’ın sahip olduğu ve beyan edilmesi gereken bazı mal varlıklarını beyan etmediği ve bu şekilde geliriyle mütenasip olmayan mal varlığını saklama amacıyla eksik bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenlerle, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa ATSIZ 4483 Sayılı Kanuna göre “soruşturma izni verilmesine,
İş bu kararın tebliğ tarihinden itibaren (10) günlük yasal süreci içerisinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verdim.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN MUSTAFA ATSIZ'I GÖREVDEN ALMASI BEKLENİYOR

Diğer yandan hakkında bunca soruşturma ve davalar bulunan Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması bekleniyor.

KAYSERİ YEREL HABER FARKIYLA İŞTE O ÇOK ÇARPICI BELGE

HABER: ALİ TÜRKASLAN

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 22:04

ALİ TÜRKASLAN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner310