Yapılacak etkinlikleri 'g(ö)rev' şeklinde niteleyen TTB'den yapılan açıklamada, 8 Şubat Salı günü “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganı ile grev yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV'idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için önlemlerin alınacağı vurgulandı.  Açıklamada; “8 Şubat'ta acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak. Yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler hizmetlerin dışındaki tüm hizmetler duracak” denildi.