Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli

Milletvekili Özdemir ''Kimse bulanık suda balık avına çıkmasın” Milletvekili Özdemir ''Kimse bulanık suda balık avına çıkmasın”

komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak İstimlak

Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait konuları içeren gündem

maddeleri karara bağlandı.

042A6763

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine ağustos

ayı meclisinde alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlar getirmesini diledi.

Meclis oturumunda Kiçiköy, Han, Harman, Tablakaya ile Yukarı Mahalle sınırlarında

bulunan kentsel sit alana yönelik “Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı

Revizyonu” analiz verilerine ilişkin raporlar görüşüldü.

042A6770

Ayrıca Başakpınar Mahallesi revizyon imar planına dair gündem maddesi de görüşülerek

karara bağlandı. Alınan kararla Başakpınar revizyon imar planı yürürlüğe girmiş oldu.

Toplantıdaki başka bir maddede ise Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme

Kooperatifine destek verilmesi kararlaştırıldı.