Teşrik Tekbiri; “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhil-hamd” şeklinde çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; ‘Teşrik’ Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu 3 güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. ‘Tekbir’ ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğretmenin Burnu Dahi Kanasa Toplumun Başka Yerleri De Kanar Öğretmenin Burnu Dahi Kanasa Toplumun Başka Yerleri De Kanar

Farz namazlardan sonra “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhil-hamd” cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ denir. Kurban Bayramı’nın arife günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce -  ikindi namazı dahil - toplam 23 defa) devam eder. Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlüdür.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arife günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar 8 vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre de sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehaptır. (İ.K.)

TEŞRİK TEKBİRİ MEALİ NEDİR?

Teşrik tekbirinin meali şu şekildedir: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.”