Hekim Birliği Sendikası Sivas-Kayseri Şubesi üyeleri bugünden itibaren mevcut sağlık sistemindeki aksaklıklara, sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekilmesi ve özlük haklarının yerine getirilmesi amacıyla acil durumlar hariç 2 gün iş bırakma eylemine başladı. Taleplerin yerine getirilmesini dile getiren Hekim Birliği Sendikası Kayseri İl Başkanı Dr. Yahya Güngör, “Getirilmediği takdirde daha uzun sürelerle eylem planımız devam edecektir” dedi. 

Hekim Birliği Sendikası Sivas-Kayseri Şubesi üyeleri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak iş bırakma eylemine katıldı. 1-2 Ağustos’ta doktorlar acil durumlar hariç 2 gün iş bırakma eylemine başladı. Eylemin sağlık sistemindeki aksaklıklara, sağlıkta yaşanan şiddete, muayene süresinin az olması ve hasta yükünün çok olmasına dikkat çekmek amacıyla yaptıklarını söyleyen Hekim Birliği Sendikası Kayseri İl Başkanı Dr. Yahya Güngör, “Amacımız sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çekmek ve hekim problemlerine çözüm üretmektir. Bunun için 1-2 Ağustos’ta acil ve adli vakaların dışında iş bırakma kararı aldık. Taleplerimiz hekimlerle ilgili beş ana başlık altında toplanmaktadır. Sağlıkta şiddet, özlük hakları, mali haklar, çalışma koşulları, liyakat gibi en temel konularda çözüm üretilmesini bekliyoruz. Şu anda en önemli sorunumuz sağlıkta şiddet. Gün geçmiyor ki ülkemizin herhangi bir ilçesinden, ilinden veya sağlık kuruluşundan şiddet haberi gelmesin. X-Ray cihazları çoğu hastanelere alındı ama kullanılmıyor. Elinde kesici, delici aletle, silahla insanlar hastanelere girebiliyor. Buralarda bu aletleri kullanıp, hekim arkadaşlarımızı tehdit edebiliyor, öldürebiliyor. Ekrem Karakaya cinayetinin üzerinden fazla bir zaman geçmedi. Unutmadık ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. 

‘3-5 DAKİKA DA BİR HASTAYA TANI KONULAMAZ’

Hasta yükünün fazla olmasını ve bundan dolayı fiziksel ve psikolojik olarak yıprandıklarını dile getiren Dr. Güngör, “Özlük haklarımızla ilgili birçok problem hala çözüm bekliyor. Aldığımız ücreti değerlendirdiğimiz zaman tamamı emekliliğe yansımıyor ve enflasyonist ortamda eriyip gitmektedir. Bizim bu eylemleri yapmaktaki amacımız sadece hekimler ve hekimlerin özlük hakları değil, aynı zamanda hastalarımız içinde bu eylemleri yapıyoruz. Talepte bulunan herkes ikinci, üçüncü basamağa rahatlıkla muayeneye gidebilmektedir. Fakat muayene süresinin düşüklüğü, hasta sayısının fazlalığı nedeniyle birey muayeneden sonra sistemin dışına bir türlü çıkamamaktadır. Hasta yükü gün geçtikçe artmakta ve hekimler bunun altında psikolojik ve fiziksel olarak yıpranmaktadır. Buna çözüm bulunmasını bekliyoruz. 3-5 dakikada bir hastaya bir tanı konulamaz. Bunu dile getirmek istiyoruz. Aile hekimliğinde sevk zincirinin oluşturulmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 

Şuşa Azebaycan Evi Açılışı Talas’ta Gerçekleştirildi Şuşa Azebaycan Evi Açılışı Talas’ta Gerçekleştirildi

Taleplerinin yerine getirilmediği takdirde eylemlerin daha uzun sürelerle yapacaklarını ifade eden Dr. Güngör, “Eylemlerimizin farkına varılmasını, taleplerimizin yerine getirilmesini temenni ediyoruz. Getirilmediği takdirde daha uzun sürelerle eylem planımız devam edecektir” dedi.