banner257

Avukat Savruk: 'Sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı' haberi gerçeği yansıtmıyor

ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, müvekkilinin tazminat kazandığı davanın ardından, Anayasa Mahkemesi'nin, hak ihlaline uğradığını öne sürüp, başvuru yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmettiği kararla ilgili açıklama yaptı. Avukat Savruk, 'Sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı' başlığı altında yapılan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Avukat Savruk: 'Sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı' haberi gerçeği yansıtmıyor

ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, müvekkilinin tazminat kazandığı davanın ardından, Anayasa Mahkemesi'nin, hak ihlaline uğradığını öne sürüp, başvuru yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmettiği kararla ilgili açıklama yaptı. Avukat Savruk, 'Sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı' başlığı altında yapılan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Eski Bakan Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, Bakan Özhaseki ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki davanın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Savruk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi, CHP Genel Başkanı, 2010 yılında TBMM Genel Kurulu'nda ve partisinin grup toplantılarında, basın ve televizyon açıklamalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında, asılsız isnat ve iftiralarda bulunmuş, Kılıçdaroğlu aleyhine, o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte bazı belediye çalışanları ve Daire Başkanları tazminat davaları açmışlardı. Yapılan yargılamalar sonunda, sayın Belediye Başkanı ve Belediye çalışanlarının, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davaları kabul görmüş, Yargıtay'dan da geçerek kesinleşmiştir. CHP Genel Başkanı, kesinleşen mahkeme ilamları ile hak ihlaline uğradığını, davacıların isimlerini dahi zikretmediğini, şahıslarına saldırı teşkil edecek bir beyanda bulunmadığını ifade ederek, kendisinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinden bahisle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, birkaç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, “Belediyenin kamusal bir hizmet sunduğunu, Kılıçdaroğlu”nun iddia ettiği konuların da kamusal çıkarlarla ilgili bulunduğunu, davacıların şahıslarını hedef almadığını, kamu görevlilerinin gördükleri işlev nedeniyle kendilerine yönelik eleştirilere, diğer vatandaşlara göre daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiğine işaret etmiştir. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkanının incitici ve rahatsız edici bir ifade kullandığını da teslim etmiştir. Ancak siyaset adamlarının, polemik çıkarmaya, şiddetli tepkiler yaratmaya yönelik siyasi üsluplar kullanabileceğine dikkat çekmiş, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vararak yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğuna ve başvurucu Genel Başkan lehine 20 bin TL manevi tazminatın hazine tarafından ödenmesine karar vermiştir. Olayın özü de budur."

'AİHM'E TERS DÜŞMÜŞTÜR'

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi kararı dahi, CHP Genel Başkanının iddia ve isnatlarının doğru olduğunun tespitini yapmamaktadır. Esasen Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir görevi ve yetkisi de yoktur. Hatta mahkeme, Genel Başkanının burada incitici ve rahatsız edici bir dil kullandığını teyit ve tespit etmektedir. Anayasa Mahkemesi kararında vurgulanan tek bir nokta, kamusal hizmet sunan siyaset adamlarının, böylesi ağır, incitici ve rahatsız edici eleştirilere, (eleştiriler doğru olmasa bile) katlanmak ve hoşgörü göstermek zorunda olduklarıdır. Hemen belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi, adı geçen bu kararı ile hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ters düşmüştür. AİHM'in yerleşmiş kararlarında bile, 'küçük düşürücü, sövgü, hakaret ve iftira ve benzer nitelikteki ifadeler, düşünce ve ifade özgürlüğünün öznesi olamazlar. Zira bu tür saldırılar fiziksel saldırılardan daha az kötü değildir' şeklinde ifadeler yer almaktadır."

Kılıçdaroğlu'nun Özhaskiseki'ye karşı iftira suçunu işlediği açık ve net bir olgu olduğunu öne süren Avukat Savruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zira, asılsız ve haksız iddia ve isnatlar iki kez yargı organlarınca araştırılmış, incelenmiş, en ufak bir suç unsuru olaya rastlanmamış, asılsız suç isnatları, çok ağır, dayanılması gayri kabil iddia ve isnatlar, iki kez takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Yani Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının, suçsuzluğu, masumiyeti tescil edilmiş, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun iddia ve isnatlarının haksızlığı, yersizliği ve iyi niyet taşımadığı kesinleşmiştir. Hiçbir mahkeme kararı bu olguyu ortadan kaldıracak nitelikte değildir. Anayasa Mahkemesi kararının mahiyeti, 'mahkeme kararları ile Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir” yönündedir. Saniyen, Anayasa Mahkemesi kararı, CHP Genel Başkanı aleyhine açılan ve aleyhine sonuçlanan bütün davaları kapsamamaktadır. Bir dava hakkında da red kararı verilmiştir. Karar, sadece belediye başkanının açtığı davalar ile ilgili değil, Sayın Mehmet Özhaseki'den ayrı dava açan bir kısım belediye çalışanlarının açtığı davalarla da ilgilidir. Ve nihayet başvuru sahibi, CHP Genel Başkanına ödenecek tazminat, devlet tarafından karşılanacaktır. Bütün bunların dışında karar, oy çokluğu ile alınmış olup, karara muhalif üyelere ve bize göre, Anayasa Mahkemesi kararı, hukuka ve AİHM yerleşmiş kararlarına aykırı bulunmaktadır. Görüldüğü gibi kararlar kesinleşmeden tazminatlar tahsil edildi, 'sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı' gibi ifadeler doğru olmayan, yanıltıcı, kasıtlı yorum ve beyanlardan ibarettir."

HABER: ALİ TÜRKASLAN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner310