"Mevsimlik tarım işçisi kadınların eğitimlerinin ve öğrenim hayatlarının devam edebilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
Yapılan bir çalışma varsa, bu çalışmaların işbirliği içinde yürütüldüğü bakanlık, kurum ve kuruluşlar hangileridir?”
Sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, “Mevsimlik Tarım İşçileri konulu 2017/6 sayılı Genelge ile kurum ve kuruluşların mevsimlik tarım işçilerine yönelik görev ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmiştir. Anayasal bir hak olan eğitim ve öğretim hakkına erişim mevsimlik tarım işçisi kadınları da kapsayacak şekilde her bireye eşit bir şekilde sunulmaktadır.
Mevsimlik tarım işçilerine, Bakanlığımız koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hizmetler sunulmaktadır” yanıtını verdi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanın yanıtının alanda yaşanan sorunlarla örtüşmediğini işaret etti. Gürer, “Hasat dönemi başladığı süreçten(Mayıs ) bu yana okul süreci devam ederken tarlalarda çalışmaya başlayarak aile bütçesi katkıda bulunmaya çalışan binlerce eğitim çağında olan çocuklar okula gitme yerine işçi olarak çalışmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri hijyen koşullardan uzak toz toprak içinde en ağır koşullarda ekmek peşine düşmüş durumdadırlar. İller arası işe göre göç eden aile çocukları eğitimden uzak kalmaktadır. İktidarın genelge ve açıklamaları ile sahada yaşananla örtüşmemektedir. Ürüne göre sürekli bölge değiştiren ailelerin çocukları okul başlangıcı ve son dönem hasat evresinde okul eğitimini yarım bırakarak tarlalarda çalışmaya gelmektedir. Tarım işçilerinin çocukları için eğitime yönelik çalışmalar var denilse de çadırda geçen işçilik süresince böyle bir imkanın sağlanamadığı görülmektedir. Çocukların ve kadınların eğitiminin devamlılığını sağlayacak süreç tarlada ki çalışma şartları göz önünde bulundurularak gerçekçi düzenlemeler sağlanmalıdır. Eğitim dışı kalan ya da yetersiz eğitim ile hedeflediğine erişmede zorlanan kadın ve gençler için eğitimini sürdürecek destek yaratılmalıdır. Acaba kaç öğrenci tarlada bahçede çalışıyor? Bakanlığın bu bağlamda bir verisi var mı? O da çok bilinmemektedir” diye konuştu.