Gürer: “Seyyar satıcılar sosyal 

güvenlik sistemine dahil edilmeli”

Çarpıcı İddia: İşte Beklediği Seçim Oranı! Çarpıcı İddia: İşte Beklediği Seçim Oranı!

Gürer: “Seyyar satıcıların 

çalışma koşulları düzenlenmeli”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seyyar satıcıların çalışma koşullarının düzenlenmesi, ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi talebiyle, Meclis Araştırması açılmasını istedi. 

GÜRER, SEYYAR SATICILARIN TALEPLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, seyyar satıcılarla ilgili Meclis Araştırması Önergesi verdi. 

ZENGİN DAHA ZENGİN, YOKSUL İSE 

DAHA YOKSUL HALE GELİYOR

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, uygulanan ekonomik politikaların zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor olduğuna işaret ederek, “İşsizlik giderek yaygınlaşırken, vatandaşların çaresizlik içinde arayışları artırıyor. Güvencesiz bir ortamda dahi vatandaşın yaşamını sürdürmek için verdiği uğraş, farklı alanlarda yaşam mücadelesini yükseltiyor. Sokak emekçiliği de bu sorunlar sarmalında doğup yükseliyor” dedi. 

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Yoksulluğa karşı çare olarak sokakta günlük çalışanların sayısının hızla arttığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İLO ve TÜİK verilerinde günübirlik işler, işportacılık, seyyar satıcılık ve ev temizliği gibi işler istatistiklere yansımasa da önemli bir kesimin yaşama tutunmasını sağlıyor. Tam istihdam, herkese iş, eşit işe eşit ücret, sosyal devlet ve hukuk devleti gibi kavramlar sözde var olsa da çalışma yaşamı içinde uygulanma aşamasında geçerlilik arz etmiyor” şeklinde konuştu. 

SOKAK EMEKÇİLERİNİN SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI 

Yeni bir sınıfsal katman, bir emek tabakası olan sokak emekçilerinin Türkiye'de 8 milyona yakın bir sayıya ulaştığının tahmin edildiğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Sokaklarda geçimini sağlamak zorunda kalan, sokaklarda akla gelebilecek her türlü hizmeti sunan, berberliktensimitçiliğe, gündelikçi temizlikçiden kestane ve kebapçıya, dondurmacıdan bıçak bileyiciye, hasırcılara, sepetçilere kadar yüzlerce sektörde çalışan insanların da sorunları araştırılıp çözüm üretilerek yaşam koşulları güvenceli kılınmalıdır” diye konuştu. 

SEYYARLAR YOKSUL MAHALLELERİN GÖZDESİ 

Seyyar esnaf ve zanaatkarların, yoksulların ve yoksul mahallelerin tüketim ihtiyaçlarını karşılamada birincil rol üslendiğine de vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özellikle sahipsiz, güvencesiz, olumsuz koşullarda çalışarak kendi emeğiyle, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan, mutlaka bir aile üyesini yanında yardımcı eleman olarak istihdam eden, ona iş imkânı sağlayan güvencesiz emekçilerin sorunları saptanıp yasal düzenlemelerle hakları oluşturulup daha iyi bir gelecekleri olması için adım atılmalıdır. Seyyar esnaf ve sanatkarlarımız hem sosyal güvenceden yoksun hem de kayıt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü ve bunlara küçük esnafın da önemli bir kesiminin dahil olduğu dikkate alındığında, sayısal varlıkları ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ev temizlikçileri de güvencesiz çalışanlar grubuna dahildir. Ayrıca hiçbir güvenceleri olmayan, sadece sağda solda bazı dernekleri olan apartman görevlileri ve kapıcıların da farklı sorunları vardır. Evinde bilgisayarından, cep telefonundan web tasarımı yapan, çeşitli hizmetler sunan sessiz ekonomi olarak adlandırılan sektör çalışanları da bu kapsama girmektedirler” değerlendirmesinde bulundu. 

SEYYAR ESNAF DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMELİ 

Seyyar esnaf ve geri dönüşüm çalışanlarının, kent yaşamının ayrılmaz parçası haline geldiğini belirten Gürer, “Seyyar Esnaf ve Sanatkârların sorunları kapsamlı biçimde ele alınmalıdır. Seyyar esnafların, geri dönüşüm çalışanlarının temel mesleki ve insani haklarını savunmak, onlara insan onuruna yaraşır iş koşullarında çalışma olanağı sağlamak, sosyal güvenceye kavuşturmak ve diğer meslekler gibi tanınan, kaydı yapılan, odası, derneği, birliği olan meslek sahipleri gibi hak ettikleri yere ulaştırmak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Seyyar Esnaf ve Sanatkarlık Mesleğini icra eden, çoluğuna çocuğuna ekmek götüren, yaşadığı kente ve ülkeye faydalı olduğunun farkında olan ve fark edildiğini gören, itilip kakılmadan ve sokaklardan kovulmadan hizmet sunar duruma gelmelerinin yolu açılmalıdır. “Buraya seyyar satıcı, hurdacı giremez” demek yerine onların da ekmek mücadelesi belirli bir çalışma alanına taşınmalıdır. Seyyar satıcılık, işportacılık, hurdacılık, atık toplayıcılık hem Avrupa Birliği'nin hem Türkiye'de meslek komisyonunun onayıyla Nace kodlarıyla tanımlı bir meslek olarak adlandırılmasına rağmen bu bağlamda yapılması gereken düzenlemeler sağlanamamıştır” dedi.

SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ 

Düzenli geliri olmayan ve alım gücü düşük vatandaşların; fiyatları daha makul ve ulaşılması kolay olduğundan ihtiyaçlarını sıklıkla seyyar satıcılardan karşıladığına da vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, “ Anayasa'nın 49’uncu maddesi “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” diyerek sosyal devlet olmanın sorumluluğunu ve gereğini belirlemiştir. Sosyal Devlet olmanın gereği olarak; seyyar satıcıların yaşadıkları sorunlara, güvencesiz çalışma koşullarına acilen çözüm bulunması gerekmektedir” diye konuştu.

MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde milyonlarca seyyar satıcının içinde bulunduğu çalışma, ekonomik ve sosyal koşulların belirlenmesi, belediyeler ve ilgili Kamu Kurumları ile iş birliği yapılarak sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için devlet desteğinin sağlanması, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmeleri için yasal düzenlemelerin yapılması için bahsi geçen konularda Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirtti,

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ