Aşırı sağcı politikacı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ı Kerim yakmıştı. Ülkemizde ve dünyada bu olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileri de Bürüngüz Cami (İki Kapılı Cami) önünde Kuran’ı Kerim tilaveti okuyup basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileri adına konuşan Mehmet Karakaş, “Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen eyleme izin veren İsveç yetkilerinin kınıyor; iki milyara yakın Müslüman'ın inanç değerlerine ve İslam Dininin en önemli inanç esaslarından birisi olan Kur'an'ı Kerim'e karşı din ve ahlak ilkeleriyle uyuşmayan saldırısını tel'in ediyor lanetliyoruz. Onlar, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki ‘kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır’ hükmünü tüm dünyaya haykırıyoruz. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini belirtiyor ve aksine bunun bir nefret suçu olduğunu söylüyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç'in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’e yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘KURAN’I KERİM’İ YAKMA GİRİŞİMİNE İZİN VERİLMESİNİ LANETLİYOR VE ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Kuran’ı Kerim’in yakılmasını lanetlediklerini ifade eden Karakaş, “Biz Müslümanlar olarak bu tanıklığın gereğini yerine getirmek suretiyle, nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kuran'ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı Bedir'de, Uhud'da, Hendek’te, Malazgirt'te, Kut'ul Amare'de, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde hiç çekinmeden canımızla kanımızla mücadele edeceğiz. İsveç'in Müslümanlara ve ülkemize karşı düşmanca tutumu bununla da sınırlı değildir. Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşanmıştır. Bir takım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm'de, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya da akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır. Bu vesileyle tekrar yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’i yakma girişimine izin verilmesini lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi