‘Yeni yetme siyasetçilerden bazıları’, ‘Cin olmadan adam çarpma, şeytani’ davranışlarına bürünmüşler. Siz istersiniz ki, siyasete atılan gençler yol alsın, ülkelerine ve memleketlerine katkı sunsunlar ama nerde. İlk günden elinden tutanların elini bırakarak, yol gösterenleri unutarak tutarsız davranışlar sergiliyorlar. Bize gelen ve ‘Desek olursan başarırız ‘diyen yeni yetme bazı siyasetçiler, şimdiden böylesi olumsuz davranışları sergilemesi, insanın aklına çapsızlardan siyasetçi olmaz düşüncesini getirmektedir”.

BAZI ÇAPSIZ MUHALEFET: ‘Cin olmadan adam çarpmak, şeytani davranışlar sergilemek küçük insanların siyaset yöntemidir’. Bir meslek sahibi olmak, adam olmak anlamına gelmez?  Elinden tutanı, yol göstereni yok sayarak, yol yürümek olanaksızdır.  Yol gösteren dostları başkalarına tercih etmekte, dostluk adına halk arasında olumlu bir davranış olarak karşılanmaz. Elbette dostluk ve arkadaşlık kurmanın sınırı yoktur, sağlıklı ve tutarlı olmanın sınırı vardır. Uzun yıllardır gazeteciyim böyle olumsuz davranış sergileyenlerle az karşılaştım. Böyle bir anlayış ve davranışlar arayışına girme siyasi hata yapanların siyasetidir. Kimse bizimle, kurduğu dostluktan asla zarar görmemiştir, tam aksine fayda görmüştür. Biz sözünde duranı, omurgalı olanı severiz. Bu siyasetçi olur başka meslekten olur fark etmez. Tabi ki hepsini kast etmiyorum haşa: Tembel, çapsız, kifayetsiz, vizyonsuz bazı muhalefetten ülkeye hiçbir fayda gelmez.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az…