Av. Gizem Gül UZUN

Av. Gizem Gül UZUN

Tüm Makaleleri

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

Suç üstlenme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Adliyeye Karşı Suçlar" başlıklı ikinci bölümünün 270. Maddesinde yer alan bir suç tipidir.

ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇU

Özel işaret veya kıyafetleri usulsüz kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı birinci bölümünün 264. Maddesinde düzenlenmiş...