Yabancının belli süre geri gönderme merkezinde bulundurulmasını sağlayan karardır.

KİMLER HAKKINDA İDARİ GÖZETİM KARARI ALINIR?

Yabancının;

*Kaçma ve kaybolma riski bulunması

*Türkiye'ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal etmesi

*Sahte ya da asılsız belge kullanması

*Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmaması

*Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması

Durumlarında idari gözetim kararı alınmaktadır.

İdari gözetim kararı, VALİLİK tarafından alınmaktadır.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜK NEDİR?

Yabancılar hakkında idari gözetim kararı alınabileceği gibi idari gözetime alternatif yükümlülükler de getirilebilecektir. Bu yükümlülükler şu şekildedir:

*Belirli adreste ikamet etme

*Bildirimde bulunma

*Aile temelli geri dönüş

*Geri dönüş danışmanlığı

*Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma

*Teminat

*Elektronik izleme

Yabancıya yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi halinde, tedbirin uygulanacağı süre 24 ayı geçemez.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; hakkında sınır dışı etme kararı olup da Kanunun 57.maddesi uyarınca hakkında idari gözetim kararı verilebilecek olan kimse, idari gözetime tabi tutulmayabilir. Bu durumda kişi hakkında muhakkak alternatif yükümlülüklerden bir ya da birkaçının yerine getirilmesi gerekmektedir.

İdari gözetime alternatif yükümlülüğe tabi tutulduğu, yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilir. Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Hakkında idari gözetim kararı değil de idari gözetime alternatif yükümlülüklere karar verilmiş olan yabancılar eğer bu alternatif yükümlülüklere uymazsa idari gözetim altına alınabilir.

İDARİ GÖZETİM KARARI SONRASI NE OLUR?

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimi tarafından geri gönderme merkezlerine 48 saat içerisinde götürülür.

İDARİ GÖZETİM SÜRESİ KURAL OLARAK NE KADARDIR?

Yabancı hakkında uygulanan idari gözetim süresi 6 ayı geçemeyecektir. Ancak sınır dışı etme işlemi şu nedenlerle tamamlanamazsa bu sürenin 6 ay daha uzatılması mümkündür.

*Yabancının işbirliği yapmaması

*Yabancının ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi

VALİLİK İDARİ GÖZETİM KARARINI HANGİ SIKLIKLA DENETLER?

İdari gözetim kararı verildikten sonra valilik, kararın devamının zorunlu olup olmadığını her ay düzenli olarak değerlendirecektir. Ancak gerek görülürse 30 günlük süre beklenmeyecektir. İdari gözetimin devamında zorunluluk yoksa ilgili yabancı için idari gözetim derhal sonlandırılacaktır. Bu durumda yabancılara alternatif yükümlülükler uygulanacaktır.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe yazılarak idari gözetim kararına itiraz edilebilir. İtiraz sonucu karar gerekçeli olmak zorundadır.

Ancak Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh Ceza Hakimliği itirazı 5 gün içerisinde karara bağlayacaktır. Sulh Ceza Hakiminin vereceği karar kesindir. Ancak idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veyahut değiştiği iddiasıyla yeniden Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir. Bu başvuruyu yabancı kendisi yapabilir, yabancının yasal temsilcisi de yapabilir veyahut yabancının avukatı yapabilir.

YABANCI, TEMİNAT SÜRESİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DEN ÇIKMAZSA NE OLUR?

İdari gözetime alternatif yükümlülüklerden biri de teminattır. Ancak yabancı, teminat süresi içerisinde Türkiye'den çıkmazsa teminat hazineye irat kaydedilecektir. Bu durumda mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklıdır.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ NEDİR?

Geri gönderme merkezi, idari gözetime alınan yabancıların tutulduğu yerdir. Bu merkezler, İçişleri Bakanlığı tarafından işletilir. Bu merkezlerde yabancılara temel sağlık, iletişim, barınma ve detayları kanunda yazılı diğer hizmetlerin sağlanması gerekir.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERE HANGİ HİZMETLERİ SAĞLAR?

*Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve hizmet sağlık hizmetleri ücretsiz verilir.

*Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanır.

*Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkanı sağlanır.

*Çocukların yüksek yararı gözetilir, aileler ayrı yerlerde barındırılır.

*Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

SINIR DIŞI ETME KARARI NASIL YERİNE GETİRİLİR?

Geri gönderme merkezlerindeki yabancıların, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülmesiyle karar icra edilmiş olur. Bu merkezlere sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek yabancılarsa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatının koordinesinde, kolluk birimleri tarafından sınır kapılarına götürülecektir.