CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, EYT kapsamında Erciyes Anadolu Holding’den çıkış alan yüzlerce çalışanın mağdur edildiğini belirterek, bir kez daha emekçilerin sesi oldu. EYT sonrası Holding’in çıkış alan emekçilerinin arabulucuya yönlendirildiği ve imza atmaya zorlandığını ifaden Arık, “ Emekçi kardeşlerimiz, 1996’da işe girdiklerini ancak tazminatlarının 2015’ten sonra ödenmek istendiğini ifade ediyor. Bir işçinin çalışma süresinin EYT yasası gereği en az 25 yıl oluğu düşünülürse, işçilerin en az 17 yıllık kıdem tazminatı ödenmiyor. Bu da en az 340.000 TL tutuyor. 340.000 TL sadece kıdem tazminatı farkı, buna diğer ödenmeyen işçilik hakları dahil değil. Bu kalemler de eklendiğinde bir işçiye gerçek hakkının en fazla 4’te 1’i teklif ediliyor. O da arabulucuya giderse. Yoksa hiç ödenmiyor. En az 25 yıl çalışan bir işçinin hak ettiği gerçek tutar 680.000 TL iken arabulucuya gönderdiklerine en fazla 170.000 TL ödüyorlar. Arabuluculuk Kanunu gereği işçi başkaca bir hak talep edemiyor. Gitmeyenlere ise hiç bir tutar ödemiyorlar. Ensar’a, TÜRGEV’e, TÜVGA’ya milyonlarca lira para vermekle övünen CEO’ya sesleniyorum. Millete kan satan Kızılay, Ensar’a milletin hakkını peşkeş çekiyor; sen de Ensar’a değil, işçine sahip çık” diye konuştu.