Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne Atandı Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne Atandı

Türk-İş Sendikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 700 bin kamu işçisine ödenecek olan 15 bin lira ücretiyle ilgili sözleşmenin onaylanmadığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü önünde eylem yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisine 15 bin lira ücret ödeneceğini açıklamıştı. Erciyes Üniversitesi personelleri ise sözleşmenin ERÜ’de onaylanmadığını iddia ederek Rektörlük önünde eylem yapmıştı. Konuyla ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaparak, "23 Haziran 2023 Cuma Günü Türk-İş’e bağlı Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Türkiye Sağlık-İş) tarafından gerçeği yansıtmayan ve bazı basın-yayın kuruluşlarında çıkan haberler neticesinde, yanlış beyanları ortadan kaldırmak amacıyla kamuoyuna açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri kurumumuz yetkili sendikası olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TUHİS) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda KÇP protokol çalışmaları TUHİS ve ilgili işçi sendikaları tarafından devam ettirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

 'PROTOKOL METNİNDEKİ ÇALIŞMA AKSAKLIK DEĞİL OLMASI GEREKEN TEKNİK BİR İNCELEMEDİR'

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyurunun devamında ise, 'Yapılan duyurununTUHİS tarafından, KÇP kapsamında Üniversitemizde görevli işçi personelimizi ilgilendiren protokol metni sendika yetkilileri tarafından dile getirildiği gibi 1,5 ay önce gönderilmemiş olup, 21 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba günü öğleden sonra Rektörlüğümüze gönderilmiştir. Bahsi geçen protokol metnindeki çalışma aksaklık değil olması gereken teknik bir incelemedir. Hukuk Müşavirliğimiz ve İç Denetim Birimimiz tarafından incelemeler yapılmış, Üniversitemiz ve işçilerimiz lehine olan 3 maddede eksiklikler tespit edilmiştir. İlgili birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bu 3 maddede gerekli düzenlemelerin giderilmesinin ardından KÇP’nin imza süreci devam ettirilmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek akademik gerekse de idari personelimizin özlük haklarına verdiğimiz önem ve değer, hem personelimiz hem de kamuoyu tarafından bilinmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile hazırlanan ve işçilerimize verilen haklardan oluşan Kamu Çerçeve Protokolü’nde bizlerin tasarrufu söz konusu değildir. Yapılan incelemeler kurumlar tarafından yapılması gereken zorunlu teknik inceleme sürecidir. Bu süreci Üniversitemizin kullanmış olması, hem üniversitemiz hem de çalışanlarımız için sağlıklı bir protokol hazırlanmasına zemin oluşturmuştur. Bu bağlamda, ilgili protokol maddeleri düzeltilmiş olup, imzaların atılacağı defaten taraflara idare tarafından sözlü olarak beyan edilmiştir. Protokol metninin idaremiz tarafından TUHİS’e bildirimi ile TUHİS ve sendikalar tarafından imzalanacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz" açıklamarına yer verildi.