Bünyan’da Şehitler Müzesi Yapılacak Bünyan’da Şehitler Müzesi Yapılacak

Girişimlerin 2021 yılındaki doğum oranı %16,0 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı %5,6 iken, 2022 yılında doğum oranı %16,1'e yükselirken, istihdam payı ise %5,5'e düştü.Doğan girişimler incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek payı %35,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.  Bu sektörü sırasıyla, %14,9 ile ulaştırma ve depolama ve %12,1 ile imalat sektörleri takip etti.

İllere göre 2022 doğan girişimlerden en yüksek payı %26,8 ile İstanbul aldı

İstanbul'u sırasıyla %7,4 ile Ankara ve %6,2 ile İzmir takip etti.Girişimlerin 2020 yılında ölüm oranı %9,6 oldu

Girişimlerin 2019 yılındaki ölüm oranı %12,1 iken 2020 yılında %9,6'ya düştü. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2019 yılında %4,3 iken 2020 yılında  %3,6 olarak gerçekleşti.Ölen girişimler incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek payı %33,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile %11,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

İllere göre 2020 yılında ölen girişimlerden en yüksek payı %27,3 ile İstanbul aldı

İstanbul'u sırasıyla %7,5 ile Ankara ve %6,6 ile İzmir takip etti.Girişimlerden 2021 yılında doğanların %75,3'ü 2022 yılında hayatta kaldı

Girişimlerin 2020 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı %84,1, iki yıllık hayatta kalma oranı %68,2 olarak gerçekleşti.İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2022 yılında %13,8 oldu

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise %2,4 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2022 yılında %20,7, ceylan girişimler oranı ise %2,9 oldu.İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında %31,8'i imalat, %20,3'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %14,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında %32,3'ü imalat, %27,6'sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2022 yılında %27,5'i imalat, %14,4'ü inşaat ve %13,0'ı ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2022 yılında %26,9'u imalat, %15,7'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %11,1'i inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sanayinde 2022 yılında doğan girişimlerin %59,7'si düşük teknoloji ürünleri üretti

İmalat sanayinde 2022 yılında doğan girişimlerin %27,5'i orta düşük, %11,8'i orta yüksek, %0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2022 yılındaki ciro payı %22,2 oldu

En yüksek ikinci ciro payına ise %16,1 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2022 yılındaki istihdam payı %31,5 oldu

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise %16,5'lik istihdam payına sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2022 yılındaki ihracat payı %16,8 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise %17,8'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2022 yılındaki ithalat payı %11,0 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise %34,7'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayınlanma tarihi 13 Aralık 2024'tür.
____________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR


Girişimcilik ve İş Demografisi göstergeleri, idari kayıtlardan ve alan uygulamalarından elde edilen İş Kayıtları Sistemi verileri kullanılarak, uluslararası metodolojiler çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ