Kayseri'de 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Kayseri'de 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köylerin tarım faaliyetlerini daha etkin hale getirilmesi amacıyla her köye bir ziraat mühendisi görevlendirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, köylerde ziraat mühendislerinin görevlendirilmesinin, kırsalda tarımsal üretimi ve dolayasıyla verimliliği artıracağını, bu durumun ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifinde Köylerin, Türkiye'nin tarım faaliyetlerinin önemli bir kısmının gerçekleştirdiği bölgeler olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle, köylerin tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ülkenin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda da ziraat mühendisleri, tarım sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir meslek grubu olduğu unutulmamalıdır” dedi. 

KÖYLERİN KALKINMASINA BÜYÜK ETKİSİ OLUR 

Ziraat mühendislerinin, tarım bilimi ve teknolojisi alanında eğitim almış, tarım faaliyetlerinin her aşamasında görev alabilen uzmanlar olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Ziraat mühendisleri, toprak analizleri yaparak, toprağın verimliliğini artıracak önerileri, bitkisel üretimde, uygun ekim nöbeti, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda çiftçilere danışmanlık yapmaları tarım sektörü açısından son derece önemlidir. Ayrıca hayvansal üretimde, hayvanların beslenmesi, yetiştirilmesi, sağımı ve hastalıklarının tedavisi gibi konularda çiftçilere aktaracakları bilgiler hayvancılığın gelişmesine de olanak sağlayacaktır. Köylere ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi ile tarım faaliyetlerinde ve üretim verimliliğinde artış yaşanacak olup, köylerin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAR 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca, köylerde ziraat mühendislerinin istihdamının, işsizlik sorununun azaltılmasında önemli bir rol oynayacağına da değinerek, “Üniversiteden mezun olan ziraat mühendisleri için istihdam alanı sağlanmasına, tarımsal üretimin ve üretici kazancının artması sonucu çiftçiliğin cazip hale gelmesi ve istihdam sağlar boyutlara ulaşılabilmesine yol açacaktır” şeklinde konuştu. 

TARIMSAL ÜRETİM ARTAR

Gürer, köylere ziraat mühendisi görevlendirilmesinin, tarımsal üretimin verimliliğini, maliyetini, kalitesini ve çevreye olan etkilerini artırmaya yardımcı olacağını, bu nedenle, köylerin tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 19- Köylerde tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca ziraat mühendisi görevlendirilmesi zorunludur. Ancak, nüfusu 500'den az olan köyler için ilgili Tarım ve Orman il müdürlükleri tarafından ortak ziraat mühendisi görevlendirilebilir. Bu köyler arasındaki mesafenin 3 kilometreden az olması gerekir.

Köydeki ekili alanın il müdürlüğünce yetersiz olduğunun anlaşıldığı durumlarda, birinci fıkradaki en az gerekli nüfus şartı sağlansa bile, ortak ziraat mühendisi görevlendirilebilir. Bu durumda, birleştirme yapılan köy sayısı üçü geçemez.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ