GÜRER’DEN KANUN TEKLİFİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırladı.

DEPREMDEN ETKİLENEN MAHALLELER 

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Niğde’deki çok sayıda binanın ağır ve orta hasar aldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucunda Niğde ilinde bulunan;

Burhan, Çayır, Şahinali, Yukarıkayabaşı, İnönü, Eskisaray, Aşağıkayabaşı, İlhanlı, Ahipaşa

ve Songur mahallelerinde toplam 49 binada hasar tespit edilmiştir. Bu binalarda hasar durumu

ise ağır ve orta derece olarak belirlenmiştir. Hasarlı binalardaki bağımsız bölüm sayısı

1000’in üzerindedir” dedi.

HASARLI BİNALAR 

Hasarlı olduğu tespit edilen binaları boşaltma kararının alınmasının ardından bu binalarda ikamet sağlayan vatandaşların bir kısmı başka binalara kiracı olarak taşınırken bir kısmı da kapalı spor salonuna yerleştirildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Bina altlarında bulunan esnafların bulunduğu dükkânlar taşınmak zorunda kalmışlardır. Özellikle Cumhuriyet Caddesi ile eski garaj karşısında bulunan çok sayıda iş yeri taşınmak zorunda kaldığı görülmüştür. Niğde ilinin afet bölgesi kapsamına alınmaması nedeniyle maddi açıdan sınırlı imkânlara sahip olan vatandaşlar sorun yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

KAMU BİNALARI 

Depremde kamu binalarının da hasar gördüğüne dikkat çenen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde ilinde; Bor Asım Eren  ilkokulu, Niğde Mustafa Altıncu İlköğretim Okulu, Bor TOKİ ilköğretim Okulu, Şehit Ramazan Konuş  İmam Hatip Ortaokulu, Bor Şehit  Bora Çelik  Anadolu lisesi,75 yıl

Mustafa Altuncu ilkokulu, POMEM, Niğde Özel İdare Cami, Niğde Hüseyin Ülkü

Caddesindeki Sağlık Ocağı, Özel İdare Cami, Cullaz Mescidi, Niğde Müzesi ve Bor Fizik

Tedavi Merkezi hasarlı binalar arasında olup bu listede bulunan binaların hasarlı olarak

nitelenmesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Niğde iline verdiği zararı somut bir

şekilde göstermektedir”  diye konuştu.

Gürer, “Kanun teklifiyle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen il ve

ilçelerle beraber Niğde ilinin de afet bölgesi ilan edilmesi amaçlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin de afet bölgesi ilan edilmesi için başlattığı girişimleri, Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme getirdi. Gürer, depremlerde Niğde’de 49 binada oluştuğuna dikkat çekerek, “Bine yakın bağımsız bölüm boşaltılmış, bunlar arasında okul, cami, müze, hastane gibi kurumlar da bulunmaktadır. Bu nedenle Niğde de afet bölgesi kapsamına alınmalıdır. Niğde'de çok sayıda esnaf iş yerlerini terk ederek başka yerlerde iş yerleri açmak durumunda kalmış ama özellikle kira konusunda, boşalan evlerden giden yurttaşların kira ödeme sorunları da devam etmektedir. Ayrıca, bir kısmı da spor salonunda konaklamak durumunda kalmıştır. Bunun için kanun teklifi verdik. Niğde de afet bölgesi ilan edilmeli ve yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.

 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK

TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK

 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 26 ncı

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "27/12/2020 tarihinde; ibaresinden sonra gelmek üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,

Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde illeri ve Sivas ili Gürün ilçesi 6/2/2023 tarihinde ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.