Toplam sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %71,5 artarak 606 milyar 835 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %65,4 artarak 463 milyar 516 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %94,4'lük bir artış oranı ile 143 milyar 319 milyon TL olarak tahmin edildi.


Sağlık harcamaları, 2013-2022


Toplam sağlık harcamasının %76,4'ü genel devlet bütçesinden karşılandı

Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek? Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?


Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022 yılında %76,4, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise %23,6 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %44,2, merkezi devlet %31,6, hanehalkları %18,5, sigorta şirketleri %2,7, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,4, mahalli idareler %0,6'lık bir paya sahip oldu.


Genel devlet ve özel sektöre göre toplam sağlık harcaması, 2021, 2022


Cari sağlık harcaması %68,0 artarak 555 milyar 944 milyon TL oldu


Cari sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %68,0 artarak 555 milyar 944 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %121,1 artarak 50 milyar 891 milyon TL'ye ulaştı.


Toplam sağlık harcamasının %50,3'ü hastanelerde yapıldı


Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2022 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2022 yılında %50,3 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %21,7 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %10,6 ile ayakta bakım sunanlar izledi.


Sağlık hizmeti sunucularına göre sağlık harcamaları, 2021, 2022


Kişi başına sağlık harcaması %69,8 artarak 7 bin 141 TL oldu


Kişi başına sağlık harcaması 2021 yılında 4 bin 206 TL iken, 2022 yılında %69,8 artarak 7 bin 141 TL'ye yükseldi.


Kişi başına sağlık harcaması, 2013-2022


Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,0'ını oluşturdu


Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2021 yılında %4,9 iken, 2022 yılında %4,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2021 yılında %4,6, 2022 yılında %3,7 olarak hesaplandı.


Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %18,5 oldu


Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %98,8 artarak 112 milyar 18 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022 yılında %18,5 olarak gerçekleşti.


Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2021, 2022
    

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Aralık 2024'tür.
                                                                                                                                                                                             
AÇIKLAMALAR
Bu haber bültenindeki sağlık harcamaları istatistikleri, finansman kurumları ve hizmet sunucuları detayında verilmiştir. Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal nitelikli veriler idari kayıtlar aracılığıyla, hanehalklarının cepten yapmış olduğu sağlık harcamaları ise Ulusal Hesaplar kapsamındaki yerleşik hanehalkı sağlık harcamaları ile Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ