Altın İçin Kritik Gün: Fed ve Enflasyon Açıklamaları Bugün Altın İçin Kritik Gün: Fed ve Enflasyon Açıklamaları Bugün

Buna göre Bütçe emanet borcun 20 milyon 360 bin TL olduğu, tahakkuk edilecek alacak miktarının ise 38 milyon 306 bin 775 TL olduğu görüldü. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, eksi 9 milyon ile Belediye’yi 18 milyon artıya geçirdi. Belediyenin Mali durumu, ilçe meydanındaki ekrana ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yansıtıldı. İncesu Belediye Başkanlığına göreve başladığı günden bu yana her yıl 2 defa belediyenin mali durumunu ilçe meydanındaki dev ekrandan halka duyuran İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek 2023 yılı mali durumunun son 6 ayını daha açıkladı. Gelir gider bütçesini, gerçekleşme durumunu, Belediye'nin borç ve alacak durumunu açıklayan Başkan İlmek, " Göreve başladığımız günden itibaren verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. En büyük vaadimiz olan şeffaflık ilkesi gereği 4 yıldır belediyenin mali durumunu her yıl 6'ncı ay ve 12'nci ay kamuoyuna paylaşıyoruz. İlçemizin meydanında bulunan LED ekrandan halkımızın bilgisine sunuyoruz. 4 yıl önce 9 milyon borç ile devraldığımız belediye bütçemiz bu yıl tahakkuk edeceğimiz rakamlarla birlikte 18 milyon TL kadar artıya geçmiştir. Borç olarak ifade edilen rakam ise zamana yayılmış vadesi gelince ödenen yatırım borçlarıdır. Halkımız emin olsun ki Belediye'nin bir kuruşu dahi zayi olmaz,  olamaz. Sözümüz de durup mali durumumuzu paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ