CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, artan maliyetler nedeniyle kamudan ihale alan firmaların, yüklendikleri işi devredebilmesinin önünü açan uygulamanın, kötü niyetli kişiler tarafından kamuyu zarara uğratmak için kullanıldığını ifade etti. Bu durumun en somut örneğinin Kayseri’de devredilen okul inşaatlarında ortaya çıktığını ifade eden Arık, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kayseri’de yaşanan olaylarda devir işleminin ardından, inşaatlara tek bir çivi dahi çakılmadığını vurgulayan Arık, “Görülen o ki bu düzenleme sadece ve sadece yandaşı korumak adına yapılan bir düzenleme… İktidar kendine yakın müteahhitleri korumak adına, bürokratları baskı altında tutarak, devir işlemine izin verdiriyor. İşi devralacak firmanın aynı olmasına rağmen bir şirkete devir için izin verirken, bir başka firmaya izin verilmemesi bunun en somut göstergesidir. Burada bakılması gereken işi devreden firmanın değil, devir alan firmanın bu işi yapıp yapamayacağıdır. Ancak işi yapmayacağı, yapamayacağı apaçık ortada olan firmalara devir işlemi yapılarak, bu milletin parası, çocuklarımızın geleceği yandaş için çöpe atılıyor. Yandaş milyonlarını kurtarıyor ama bu milletin milyonlarca lirasının yok edilmesine seyirci kalınıyor” diye konuştu.

Arık, TBMM Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtını aradı:

“22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri ile ilgili eklenen geçici 5’inci madde ile 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” ın 9’uncu maddesi doğrultusunda inşaat seviyesi yüzde 15’i aşmış olan kamu işlerinde, ilgili kamu kurumunun onayı ile ihaleyi alan firmanın, işi bir başka bir firmaya devredebilmesinin önü açıldı. Bu bağlamda;

1-) Söz konusu düzenlemenin ardından Türkiye genelinde kaç okul inşaatının devri konusunda başvuru yapıldı?

2- ) Başvuruların kaç tanesi onaylandı?

3-) Devir işlemlerinde hangi kriterler göz önünde bulunduruldu?

4-) Devir işlemlerinin ardından yapımı tamamlanan kaç okul var? Devir işlemlerinin ardından inşaatı devam etmeyen kaç okul var?

5-) İnşaatı devam etmeyen okulların tamamlanması için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

6-) Söz konusu düzenlemenin ardından Kayseri’de kaç okul inşaatının devri için başvuru yapıldı? Başvurularda hangi kriterler göz önünde bulunduruldu?

7-) Devir işlemlerinde işi devralan firmanın yeterliliği mi yoksa işi devreden firmanın siyasi etkinliği mi göz önünde bulundurulmuştur? Bu noktada; Kayseri’deki başvuruların kaç tanesi onaylandı? Secim Peyzaj İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bir devir işleminde yeterli görülüp, diğer bir devir işleminde yeterli görülmemesinin gerekçesi nedir?

8-) Bazı inşaat firmalarının artan maliyetler nedeniyle, zarar etmemek için batık firmalara işi devrettiği, devralan firmanın da inşaatları devam ettirmediği belirtiliyor? Böyle bir durumun tespiti durumunda nasıl bir yaptırım uygulamayı düşünüyorsunuz?”