EKREM SARAR’DAN ŞOK İDDİA:

“TEHDİT VE ŞANTAJ YÖNTEMİYLE 2 ADET DAİRE VEYA ARSA, 500 BİN TL DE PARA İSTEDİLER”

EKREM SARAR’DAN ŞOK İDDİA:

İYİ Parti’deki Adnan Kenanoğlu skandalı büyüyor… Erkam İnşaat Sahibi Ekrem Sarar avukatı kanalıyla yaptığı yazılı açıklamada, İyi Partili Adan Kenanoğlu’nu dava açması için Bekaş İnşaat ve Kent Türk TV Sahibi Bekir Karahasanoğlu’nun azmettirdiğini öne sürdü. Tehdit ve şantaj yöntemiyle Ekrem Sarar’dan 2 adet daire veya arsa, 500 bin TL de para istendiğinin iddia edildiği basın açıklamasında, olayın yargıya taşındığı bilgisi paylaşıldı.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis üyesi Adnan Vedat Kenanoğlu’nun partisinden habersiz, Bekaş İnşaat Sahibi Bekir Karahasanoğlu ile birlikte hareket edip, Erkam İnşaat Sahibi Ekrem Sarar’a menfaat temin etmek amaçlı tehdit ve şantaj girişiminde bulunduğu iddiasının yankıları sürüyor.

ADNAN KENANOĞLU’NU, BEKİR KARAHASANOĞLU AZMETTİRDİ”

Erkam İnşaat Sahibi Ekrem Sarar Avukatı Şemun Yılmaz aracılığıyla konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İyi Partili Adan Kenanoğlu’nu Bekaş İnşaat ve Kent Türk TV Sahibi Bekir Karahasanoğlu’nun azmettirdiğini öne süren Sarar, olayın başlangıcını şu ifadelerle özetledi:

İyi Parti’den Melikgazi Belediye Meclis üyesi seçilip, 15.06.2021 tarihi itibariyle İyi Parti’den kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilen, bunun üzerine partisinden istifa eden Adnan Kenanoğlu’nun 14.06.2021 tarihinde yerel medya ve internet sitelerinde yer alan basın açıklamasında, ayrıca 15.06.2021 günü akşamı yerel KayseriTV kanalında gerçekleşen canlı yayındaki beyanlarında Müvekkilim Ekrem Sarar’ın adının geçmesi ve iftira niteliğinde ifadelerin yer alması nedeni ile basın aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Maalesef ülkemizde zaman zaman gerek suç örgütü kurarak, gerekse çeşitli kamusal sıfat ve yetkilerini kullanarak özellikle iş adamlarından haksız çıkar elde etmeye teşebbüs eden kişi ve guruplar ortaya çıkmaktadır.

Yine yasal yetki ve görevini, kamu yararı yerine kendi şahsi çıkarları için kullanan ve bunu bir şantaj ve tehdit aracı olarak kullanmaya yeltenen, bunun içinde adli ve idari kurumları alet etmeye çalışan kişiler de görülmektedir.

Diğer yandan kamusal yetki ve görevi bulunan bu kişileri, ticari rakiplerine karşı kullanan, azmettiren ve yönlendiren kişi ve ticari firmalara da rastlanılmaktadır.

Adnan Kenanoğlu ve onu azmettirip yönlendiren, adı ve firması Adnan Kenanoğlu’nun basın açıklamasında yer alan firma ve kişi de bunun bir örneğini teşkil etmektedir.

Adnan Kenanoğlu’nun Kayseri İdare Mahkemesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Melikgazi Belediye Başkanlığı aleyhine açtığı dava konusu olan ilgili belediye meclis kararları, Bölge Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun talimatı ile yapılan genel ve bölgesel bir imar revizyon işlemi olup, eski Hava İkmal alanında yapılmaya başlanılan Millet Bahçesi de dahil pek çok taşınmaz ve kişiyi etkileyen bir revizyondur. Bu kapsamda kültür varlığının koruma sınırı içinde kalan imar parsellerinin kaldırılıp yeşil alana dönüştürülmesi, kaldırılan imar parsellerinin mevcut ve kazanılmış inşaat haklarının ise komşu imar parsellerine ilave edilmesi de bu meclis kararlarının maddeleri arasındadır.

Öncelikle açıklamak gerekir ki bu belediye meclis kararları belediye meclislerinden, üyesi bulunan tüm partilerin meclis üyelerinin oy birliği ile alınmış, hangi partiye mensup olursa olsun hiçbir meclis üyesi aleyhte oy kullanmamış, askı ilan süreleri içinde de hiçbir meclis üyesi itirazda bulunmamıştır. Buna İyi Partili belediye meclis üyeleri de dahildir.

Bu meclis kararları ile bir imar artışı verilmediği gibi, muvafakat alınmadan, yeşil alana dönüştürülen imar parselinin inşaat hakkının müvekkilim ve diğer hissedarlara ait imar parsellerine üzerine ilave edilerek, onların da fiilen bu parsellere ortak yapılması; müvekkilim Ekrem Sarar ile başkaca bir kısım arsa hissedarlarının menfaatlerini zedelediğinden, iptali için tarafımızdan davalar açılmış, ancak dava sürecinde, hem alınan bilirkişi raporunun söz konusu imar revizyon işlem ve meclis kararlarının yasalar ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu yönünde olması, hem de yapılacak inşaatın daha fazla gecikmemesi amacı ile davalar geri çekilmiştir. Yani bu meclis kararları ile asıl zarara uğrayan müvekkilim Ekrem Sarar ve diğer arsa hissedarları olmuştur.”

“BEKAŞ’IN MALİ SIKINTILARI OLDUĞU İÇİN ARSA SAHİPLERİ İSTEMEDİ”

Kent Türk Televizyonu ve Bekaş İnşat’ın Sahibi Bekir Karahasonoğlu’nun sahibi olduğu arsanın inşaat işini istediğini açıklayan Ekrem Sarar, arsa sahiplerinin Bekaş İnşaat’ın mali sıkıntılarını gerekçe göstererek bu işe karşı çıktığını belirterek, “Bu aşamada, Adnan Kenanoğlu’nun basın açıklamasında ismi geçen inşaat firması sahibi, inşaat işinin kendisine verilmesi istemiştir. Ancak hem bu firmanın son yıllardaki iş yoğunluğu ve mali sıkıntıları olduğu duyumları alındığı için, hem de diğer arsa hissedarlarının da inşaat işini bu firmaya verilmesine karşı çıktığı için kabul edilmeyip, başka bir inşaat firması ile anlaşmaya varılmıştır” dedi.

EKREM SARAR’DAN TEHDİT VE ŞANTAJ YÖNTEMİYLE 2 ADET DAİRE VEYA ARSA 500 BİN TL DE PARA İSTEDİLER”

Yine Kent Türk TV ve Bekaş İnşat’ın Sahibi Bekir Karahasonoğlu’nun iki adet süper lüks daire veya inşaat yapılacak bir araziyi müvekkili Ekrem Sarar’dan şantaj ve tehdit yöntemleri kullanılarak istediğini açıklayan Avukat Şemun Yıldız, şunları söyledi:

“Bunun üzerine Adnan Kenanoğlu’nun açıklamasında ismi geçen inşaat firması sahibi müvekkilimden iki adet daire istemiş, vermez ise sahibi olduğu TV ve internet sitesinde aleyhine yayınlar yapacağı, ayrıca tüm yolları kullanarak bu inşaatın yapılmasına engel olacağı tehdit ve şantajında bulunmuştur. Sahibi olduğu TV ve internet sitesinde de bazı yayınlar yapmıştır. Ancak müvekkilim bunların hiçbirine yüz vermeyince bu defa Adnan Kenanoğlu’nu azmettirip yönlendirerek bahsi geçen davayı açtırmıştır. Yeri gelmişken bu hususta 13.05.2019 tarihinde alınan meclis kararına karşı itirazda bulunulmayıp da 18 ay sonra niçin dava açıldığı sorusunun cevabının da verilmesi gerekir.

Davadan da, bizzat kendilerinin davayı açtık, bu defa hem iki daire ve hem de ilave olarak 500.000.-TL verirsen davayı geri çekeriz diye haber göndermeleri ile müvekkilimin haberi olmuştur. Zira dava belediyeye karşı açıldığı için normal olarak haberinin olması imkanı yoktur.

Müvekkilim şahısların bu talep, şantaj ve tehditlerine yine aynı kararlıkla ret cevabı vermiş ve adalet ne diyorsa o olur, diyerek belediyelere karşı açılan davaya katılma talebinde bulunulmuştur.

Dava sürecinde alınan bilirkişi raporunda alınan meclis kararlarına mesnet imar revizyonunun mevzuat ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı raporu verilmiş, bu rapordan sonra mahkeme tedbir amaçlı olarak üçüncü kişilerin mağduriyete uğramaması amacı ile yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Nihai karar daha sonra verilecek olup, davanın Adnan Kenanoğlu’nun dava açma hak ve ehliyeti bulunmadığından reddedilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Bu konuda aynı işlem ve meclis kararı için, bizim açtığımız önceki davalarda bilirkişi raporu meclis kararı ve işlemin mevzuat ve şehircilik ilkelerine uygundur yönünde verilmiş iken, bu defa Adnan Kenanoğlu’nun davasında bunun tam tersi olarak mevzuat ve şehircilik ilkelerine uygun değildir şeklinde bilirkişi raporu verilmesi de hayret vericidir.”

BEKİR KARAHASANOĞLU VE ADNAN KENANOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kent Türk TV ve Bekaş İnşaat Sahibi Bekir Karahasanoğlu ile İyi Partili Adnan Kenanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağının da belirtildiği basın açıklamasının devamında şu ifadelere verdi:

“Devam eden süreçte Adnan Kenanoğlu ve ismini bahsettiği inşaat firması sahibi pek çok aracıyı araya koyarak yine iki daire ve artı 500 bin lira taleplerini devam ettirmişler, ayrıca iki tarafı da tanıyan dostları tarafların anlaşmasını sağlamak için yaptıkları görüşmelerde de aynı talepler tekrar edilmiş, bir başka alternatif olarak da bir başka arsanın piyasa rayicinin altında bir oranla kat karşılığı olarak verilmesini talep etmişlerdir.

Basın açıklamasında bahsi geçen ve şubat ayına ait olduğu söylenen güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüşmeyi yapan emlakçı kişiler de, kendi emeklerine karşılık alacakları hizmet bedelini alabilmek için, müvekkilimin bilgisi dışında Adnan Kenanoğlu ile birkaç defa görüştükleri, davayı çekmesini istedikleri, ancak Adnan Kenanoğlu’nun ben 500 bin liradan aşağı almam , o inşaat firması sahibi ile de nasıl anlaşırsa anlaşsın, o bana davayı çek dediğinde çekerim dediği haber verilmiştir. Bu güvenlik kamerası kayıtlarının bir bölümü yukarıda bahsi geçen TV kanalındaki canlı yayında gösterilmiş, TV yöneticisi ve aynı zamanda bilişim uzmanı olan, bu konularda bilirkişilik de yapan Sayın N.Mehmet Yakuter, canlı yayının sonunda kamera kaydında montaj, kesip yapıştırma olmadığını, diğer bir anlatımla kamera kaydının orijinal olduğunu açıklamıştır.

Müvekkilim, kendisi Ak Partili olmasına, Adnan Kenanoğlu’nun ise muhalif İyi partiye mensup olmasına rağmen, kişilerin hata ve fiillerinden dolayı kurumlar zarar görmesin diye, olayı kamuoyuna açıklamamış ancak İyi Parti il yönetiminin konudan haberi olmuş ve böylece Adnan Kenanoğlu’nun partiden ihracı için disiplin kuruluna sevkine varan süreç yaşanmıştır.

Adnan Kenanoğlu’nun 14.06.2021 tarihli basın açıklamasının kendini kurtarmaya çalışan bir suçlunun psikolojisi ve telaşı içinde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Aynı ruh hali canlı TV yayınında da gözlemlenmiştir. Zira her şeyi itiraf etmektedir. Suçunu örtmek için FETÖ kelimesini sıklıkla kullanması, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmesi suçunu itiraf etmiş olmasını kapatamamıştır. Bir önceki cümlede reddettiğini bir sonraki cümlede kabul edecek kadar çelişkililer içindedir.

Nitekim, İyi Parti Kayseri İl Yönetimi 15.06.2021 tarihinde yaptığı açıklamada aynen Yapmış olduğu açıklamaklar eldeki bilgi ve belgeler incelendiğinde tatmin edici bulunmamış, kamu menfaati dışında, kendisinin ve başkalarının şahsi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği kanaatine varılmıştır. Parti tüzüğümüz ve disiplin kurallarına aykırı olarak yapmış olduğu fiil nedeni ile kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disiplin işlemi partimiz organlarınca başlatılmıştır.” Denilerek bu kişinin bu fiili işlediğine kesin kanaat getirilerek parti ile ilişiğinin kesildiği duyurulmuştur.

Diğer yandan şahıs yine fiilini örtbas edebilmek için aynı açıklamada bahsettiği inşaat alanındaki artış kesinlikle söz konusu olmayıp, belediyelerce yapılan işlem sadece yeşil alana dönüştürülen imar parselindeki mevcut inşaat hakkının diğer komşu parsellere ilave edilerek, arsa maliklerinin mevcut hakkının korunması işlemidir. Ayrıca daire başına 5 milyon TL hesabı yapılarak 100 milyon gibi bir rakam telaffuz edilmesi gülünç olup, kamuoyunun algısını yönlendirme çabasından ibarettir. Zaten şahıs TV yayınındaki beyanında bu defa bu gülünçlüğün farkına vararak 2 şer milyondan 40 milyon eder gibi bir ifade kullanmıştır. Zira ortada ne yirmi dairelik bir inşaat artışı vardır ve ne de bir daire o kadar fahiş bir değerdedir. Bu yer İstanbul Boğazına değil Kayseri ovasına nazır bir yerdir.

Müvekkilim, yukarıda bahsettiğimiz gibi bu güne kadar kurumların zarar görmemesi için, şahıslar hakkında cezai ve hukuki işlem de yaptırmamıştır. Ancak olayın bizzat faili tarafından kamuoyuna duyurulması, kamera kaydının TV de yayınlanması, diğer yandan Adnan Kenanoğlu’nun mensubu bulunduğu İyi Parti ile de ilişiğinin kesilmiş bulunması karşısında söz konusu şahıslar hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatılacaktır.”

HABER: ALİ TÜRKASLAN

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 22:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER